Chị ơi! Pháp Hội Thù Ân là gì?

Chị ơi! Pháp Hội Thù Ân là gì?

Ở góc độ thế giới, đây là lần đầu GĐPTVN kiến lập. Tên trong đề án ban đầu là Pháp Hội Kỳ Siêu – Hiệp Kỵ nhưng khi họp Ban Tổ Chức (BTC), xét thấy tên không dung chứa hết nội dung hoạt động mà điền thêm lại quá dài nên tên mới cho Pháp Hội đã được chọn…

Video clip Pháp Hội Thù Ân – Phóng sự số 4

Video clip Pháp Hội Thù Ân – Phóng sự số 4

Pháp Hội Thù Ân: PHÓNG SỰ SỐ 4.
Thời lượng: 11’03″.
Tiểu Ban Truyền Thông – Ban Tổ Chức Pháp Hội.

Video clip Pháp Hội Thù Ân – Phóng sự số 3

Video clip Pháp Hội Thù Ân – Phóng sự số 3

Pháp Hội Thù Ân: PHÓNG SỰ SỐ 3.
Thời lượng: 18’39″.
Tiểu Ban Truyền Thông – Ban Tổ Chức Pháp Hội.

Video clip Pháp Hội Thù Ân – Phóng sự số 2

Video clip Pháp Hội Thù Ân – Phóng sự số 2

Pháp Hội Thù Ân: PHÓNG SỰ SỐ 2.
Thời lượng: 12’47″.
Tiểu Ban Truyền Thông – Ban Tổ Chức Pháp Hội.

Video clip Pháp Hội Thù Ân – Phóng sự số 1

Video clip Pháp Hội Thù Ân – Phóng sự số 1

Pháp Hội Thù Ân: PHÓNG SỰ SỐ 1.
Thời lượng: 05’34″.
Tiểu Ban Truyền Thông – Ban Tổ Chức Pháp Hội.

Video clip Pháp Hội Thù Ân: Đại lễ Hiệp Kỵ – Tưởng Niệm – Cúng Dường Trai Tăng

Video clip Pháp Hội Thù Ân: Đại lễ Hiệp Kỵ – Tưởng Niệm – Cúng Dường Trai Tăng

Pháp Hội Thù Ân: Đại lễ Hiệp Kỵ – Tưởng Niệm – Cúng Dường Trai Tăng.
Thời lượng: 01g08’41″.
Tiểu Ban Truyền Thông – Ban Tổ Chức Pháp Hội.

Video clip Pháp Hội Thù Ân: Giới Đàn Thiện Hoa truyền trao giới pháp

Video clip Pháp Hội Thù Ân: Giới Đàn Thiện Hoa truyền trao giới pháp

Video clip Pháp Hội Thù Ân: Giới Đàn Thện Hoa truyền trao giới pháp.
Thời lượng: 02g32’12″.
Tiểu Ban Truyền Thông – Ban Tổ Chức Pháp Hội.

Video clip Pháp Hội Thù Ân: Giới Đàn Thiện Hoa Khai Đạo Giới Tử TẠI GIA BỒ TÁT

Video clip Pháp Hội Thù Ân: Giới Đàn Thiện Hoa Khai Đạo Giới Tử TẠI GIA BỒ TÁT

Video clip Pháp Hội Thù Ân – Giới Đàn Thện Hoa Khai Đạo Giới Tử TẠI GIA BỒ TÁT.
Thời lượng 01g49’09”.
Tiểu Ban Truyền Thông – Ban Tổ Chức Pháp Hội.

Video clip Pháp Hội Thù Ân: Giới Đàn Thiện Hoa Khai Đạo Giới Tử THẬP THIỆN

Video clip Pháp Hội Thù Ân: Giới Đàn Thiện Hoa Khai Đạo Giới Tử THẬP THIỆN

Video clip Pháp Hội Thù Ân – Giới Đàn Thện Hoa Khai Đạo Giới Tử THẬP THIỆN.
Thời lượng 01g30’26”.
Tiểu Ban Truyền Thông – Ban Tổ Chức Pháp Hội.

Video clip Pháp Hội Thù Ân: Hoa Đăng Cúng Dường

Video clip Pháp Hội Thù Ân: Hoa Đăng Cúng Dường

Video clip Pháp Hội Thù Ân – Hoa Đăng Cúng Dường.
Thời lượng 01g15’16”.
Tiểu Ban Truyền Thông – Ban Tổ Chức Pháp Hội.

Video clip Pháp Hội Thù Ân: Lễ Thuyết Pháp Độ Vong

Video clip Pháp Hội Thù Ân: Lễ Thuyết Pháp Độ Vong

Video clip Pháp Hội Thù Ân – Lễ Thuyết Pháp Độ Vong.
Thời lượng 01g01’46”.
Tiểu Ban Truyền Thông – Ban Tổ Chức Pháp Hội.

Hội Thù Ân

Hội Thù Ân

Từ tâm hoan hỷ
Khắp bốn phương trời mở Pháp Hội Thù Ân
Một mái ấm tình thân
Cả rừng Lam với bao nhiêu thế hệ
Chung sức chung lòng cùng nhau nguyện thệ
Dâng nén tâm hương theo tiếng kinh cầu…

Cảm niệm Pháp Hội Thù Ân

Cảm niệm Pháp Hội Thù Ân

Phàm làm người, ai nấy đều phải có NHÂN có NGHĨA; có đời sống thương yêu, hiền hòa, đức độ; biết kính trên nhường dưới; biết công ơn dẫn lối đưa đường; biết tri ân kiến lập định hướng. Nếu không được vậy thì chỉ là con người bỏ đi, hư danh giả tạo, đâu xứng đáng là con Hồng – cháu Lạc, là Phật Tử thuần thành tín tâm bất thối…

Vài nét về Pháp Hội Thù Ân

Vài nét về Pháp Hội Thù Ân

Năm nay (2014), khi nghe GĐPTVN tổ chức Pháp Hội Thù Ân với danh nghĩa GĐPTVN Trên Thế Giới, tôi thực sự vừa mừng vừa lo, mừng thật nhiều và lo cũng lắm; lo đến quên ăn mất ngủ, mừng đến rơi nước mắt vì xúc động bồi hồi. Có lẽ đó là cái tâm lý của con người vì “kinh cung chi điểu”…

Pháp Hội Thù Ân GĐPT Thế Giới

Pháp Hội Thù Ân GĐPT Thế Giới

Trong văn bản “Duyên Khởi Kiến Lập Pháp Hội”, viết: “GĐPTVN ra đời từ chiếc nôi nhiệm mầu của Phật Pháp, của đạo lý dân tộc mà phong trào chấn hưng PGVN là cánh tay đầu tiên đưa áo lam đi vào đời để trao phó sứ mạng thiêng liêng kế thừa đạo pháp, dân tộc, giữ gìn, xiển dương truyền thống cao đẹp của Phật Giáo, của nền đạo lý nước nhà, và góp phần thực hiện sứ mạng với nhân loại.”…

Pháp Hội Thù Ân: Đại Lễ Hiệp Kỵ – Tưởng Niệm – Cúng Dường Trai Tăng

Pháp Hội Thù Ân: Đại Lễ Hiệp Kỵ – Tưởng Niệm – Cúng Dường Trai Tăng

Buổi lễ diễn ra trong không khí xúc động của hằng mấy trăm Lam Viên GĐPT khẩn thiết chí thành bày tỏ lòng tri ân báo tiến với những bậc tiền nhân đã khuất. Đặc biệt là lời cảm niệm chân thật mà sâu sắc, thiết tha của Huynh Trưởng Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới khiến không chỉ anh chị em Lam Viên GĐPT mà nhiều vị Tôn Túc Tăng-già cũng chùng lòng, mắt ngân ngấn lệ…

Pháp Hội Thù Ân: Lễ Hoa Đăng Cúng Dường

Pháp Hội Thù Ân: Lễ Hoa Đăng Cúng Dường

Pháp Hội Thù Ân GĐPTVN Trên Thế Giới tổ chức tại chùa Pháp Vân đã bước sang ngày thứ 2 với nhiều Phật sự viên thành nhờ oai đức cao dày của Chư Tôn Đức Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh, Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN và Chư Tôn Giới Đức Tăng-già, hết lòng gia tâm chú nguyện…

Pháp Hội Thù Ân: Khai Đạo Giới Tử Giới Đàn Thiện Hoa

Pháp Hội Thù Ân: Khai Đạo Giới Tử Giới Đàn Thiện Hoa

Sáng nay, ngày 23/8/2014 (28.7.ÂL Giáp Ngọ), Pháp Hội Thù Ân GĐPTVN Trên Thế Giới tiếp tục chương trình với pháp sự Khai Đạo Giới Tử cho 765 Giới Tử của Giới Đàn Thiện Hoa gồm 252 Giới Tử Bồ Tát giới và 513 Giới Tử Thập Thiện giới. Toàn thể Giới Tử là Huynh Trưởng, Đoàn Sinh GĐPTVN Trên Thế Giới phát nguyện thọ giới.

Pháp Hội Thù Ân: BẢN TIN SỐ 2

Pháp Hội Thù Ân: BẢN TIN SỐ 2

Hình ảnh những diễn tiến quan trọng của Pháp Hội sẽ được truyền tải trực tiếp và liên tục cập nhật trên Trang nhà GĐPTVN Trên Thế Giới tại chuyên mục Đặc Biệt này. Kính mời Chư Tôn Đức, anh chị em Lam Viên GĐPT và quý Độc Giả đón theo dõi…

Phóng sự ảnh: Pháp Hội Thù Ân – Lễ Thuyết Pháp Độ Vong

Phóng sự ảnh: Pháp Hội Thù Ân – Lễ Thuyết Pháp Độ Vong

Pháp Hội Thù Ân GĐPTVN Trên Thế Giới khai đàn hoa nghi – Thuyết pháp độ vong – Giải oan bạt độ là một trong những phương cách nương nhờ oai lực của mười phương chư Phật, oai lực của chúng Tăng hóa chuyển những Pháp Âm: Pháp thực – Phạn thực – Thiền duyệt thực giúp cho chúng sanh đang phải chịu đọa đầy trong chốn địa ngục lao tù…

Chị ơi! Pháp Hội Thù Ân là gì?

Chị ơi! Pháp Hội Thù Ân là gì?

Ở góc độ thế giới, đây là lần đầu GĐPTVN kiến lập. Tên trong đề án ban đầu là Pháp Hội Kỳ Siêu – Hiệp Kỵ nhưng khi họp Ban Tổ Chức (BTC), xét thấy tên không dung chứa hết nội dung hoạt động mà điền thêm lại quá dài nên tên mới cho Pháp Hội đã được chọn…

Các bài viết khác của Sự kiện

Hạnh “không tranh cãi”

Hạnh “không tranh cãi”

Chỉ có an trú trong chánh niệm, tỉnh giác, thì chúng ta mới không bị rơi vào tình trạng tranh cãi. Nếu tâm không an trú trong chánh niệm, tỉnh giác, thì sân sẽ khởi lên, khi sân khởi lên thì sẽ dẫn chúng ta đến với sự tranh cãi. Khi sân không khởi lên, thì sự tranh cãi khó mà xuất hiện trong đời sống của chúng ta…

Các bài viết khác của Tàng kinh các

Sơ lược tiểu sử Thiền Sư Vạn Hạnh

Sơ lược tiểu sử Thiền Sư Vạn Hạnh

Thiền Sư họ Nguyễn, quê ở làng Cổ Pháp, gia đình đời đời thờ Phật. Thuở nhỏ Sư đã thông minh khác thường, thông suốt Tam học và nghiên cứu Bách luận, mà vẫn xem thường công danh phú quý…

Các bài viết khác của Kho tài liệu

Nói với em

Nói với em

Tâm hồn của em càng trong sáng, thì hạnh phúc của em càng xuyên suốt; tâm hồn của em càng bất động, thì hạnh phúc của em càng vững chãi; tâm hồn của em càng đơn giản, thì đời sống của em càng thảnh thơi và không hệ luỵ…

Các bài viết khác của Góc triển lãm

Phật xử kiện

Phật xử kiện

…Tại sao mi quấy phá hoài
Ác tâm đọa mãi làm loài quỷ thôi
Phải mau tu tỉnh cho rồi
Mới mong thoát khỏi luân hồi quẩn quanh
Quay về đường phải cho nhanh!
Quỷ kia chợt ngộ, tâm thành hoàn lương…

Các bài viết khác của Vườn thư giãn

Chị ơi! Pháp Hội Thù Ân là gì?

Chị ơi! Pháp Hội Thù Ân là gì?

Ở góc độ thế giới, đây là lần đầu GĐPTVN kiến lập. Tên trong đề án ban đầu là Pháp Hội Kỳ Siêu – Hiệp Kỵ nhưng khi họp Ban Tổ Chức (BTC), xét thấy tên không dung chứa hết nội dung hoạt động mà điền thêm lại quá dài nên tên mới cho Pháp Hội đã được chọn…

Các bài viết khác của Pháp Hội GiaĐìnhPhậtTử
  • Chuyên mục

  • Lưu trữ