Cư Sĩ luận đàm
0

Theo tình thần Bồ-tát Đạo – “Thế gian pháp tức Phật Pháp”, vì thế mới nói ”Phật Pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác; ly thế mịch Bồ-đề, cáp như cầu thố giác”. Đã chấp nhận thế gian làm bàn đạp tiến tu giải thoát tức phải hòa nhập, muốn hòa nhập phải tùy thuận…

Truyện Phật Giáo
0

…Chạy cho nhanh chẳng ngoái đầu,
Cả đoàn nghe tiếng ồn ào vẳng lên
Nửa khuya cũng thức dậy liền
Đầu đuôi nào rõ chuyện trên núi rừng
Thế là cả bọn hãi hùng
Cắm đầu cắm cổ đều vùng chạy theo….

Vườn thơ
0

Một mình mẹ hát hôm nay,
Suối vàng vọng lại thuở ngày ru con.
À ơi tiếng hát mỏi mòn,
Trong tim lời mẹ vẫn còn tiếng ngân.
Ngả nghiêng quả đất xoay vần,
Thương mẹ ta hát cõi trần nghêu ngao…

1 2 3 280