Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN Trên Thế Giới NK. IV cung nghinh và đón nhận Xá Lợi Phật

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN Trên Thế Giới NK. IV cung nghinh và đón nhận Xá Lợi Phật

Vào ngày 13/10/2016, Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN Trên Thế Giới thay mặt toàn thể Huynh Trưởng, Đoàn Sinh Gia Đính Phật Tử Việt Nam toàn cầu cung thỉnh Chư Tôn Thạc Đức Tăng-già đang chứng minh, tham dự Đại Hội cung nghinh, đón nhận Xá Lợi và bảo tượng Đức Phật, thiết trí tại chánh điện của Đại Hội…

Các bài viết khác của Sự kiện

Huyền Trang, Huyền Tráng hay Huyền Tảng?

Huyền Trang, Huyền Tráng hay Huyền Tảng?

Huyền Trang có ảnh hưởng không nhỏ đến Phật Giáo Trung Quốc, Việt Nam, Nhật và Hàn Quốc. Sư Huyền Trang đã dịch nhiều bộ kinh và luận Phật Giáo từ tiếng Phạn qua tiếng Hán, đưa Phật Giáo gần đến nguồn Ấn Độ nguyên thủy hơn so với nhiều kinh dịch sai sót nhưng rất phổ thông vào thời trước (và cho đến ngay cả bây giờ)…

Các bài viết khác của Quốc hồn Việt

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN Trên Thế Giới: Cung nghinh & đón nhận Xá Lợi Phật (Vidéo)

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN Trên Thế Giới: Cung nghinh & đón nhận Xá Lợi Phật (Vidéo)

Video clip Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới cung nghinh & đón nhận Xá Lợi Phật.
Nguồn: Youtube.
Thời lượng: 31’52”.

Các bài viết khác của Góc triển lãm

Thông tư v/v kỳ nguyện và cứu trợ bão lụt đồng bào miền Trung Việt Nam

Thông tư v/v kỳ nguyện và cứu trợ bão lụt đồng bào miền Trung Việt Nam

Toàn thể Lam Viên chúng ta cùng góp năng lượng được xuất sanh với tất cả lòng từ bi, và trì tụng kinh văn hồi hướng kỳ nguyện cho những người thọ nạn mệnh chung trong trận lũ lụt vừa qua được siêu sanh tịnh độ, và người hiện tiền được sáu thời an lành, sớm được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ…

Các bài viết khác của Tình nghĩa Đồng Bào
 • @ Tra cứu theo thư tịch

 • @ Tra cứu trong thư khố

 • @ – Nối vòng tay lớn – @

  GĐPTVN Trên Thế Giới

  GĐPTVN Quốc Nội

  GĐPTVN Hải Ngoai

  GĐPTVN Tại Âu Châu

  GĐPTVN Tại Úc Đại Lợi

  GĐPTVN Tại Đức Quốc

  GĐPTVN Tại Hoa Kỳ

  GĐPT Gia Định, VN

  GĐPT Quảng Đức - Sài Gòn, VN

  GĐPT Cam Ranh, VN

  GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu, VN

  TraiSinh.Com