Chẳng được, không nói

Chẳng được, không nói

Có một hôm, Thiền Sư Tuyết Phong tập họp đại chúng khai đường thuyết pháp: “Chân lý tuyệt đối trùm khắp một cách rõ ràng”. Thiền Sư Tuyết Phong chỉ nói một câu này rồi im lặng, đại chúng cả núi đều không hiểu ý Ngài…

Các bài viết khác của Tàng kinh các

Tiểu sử Cố Hòa Thượng Thích Viên Quang (Ôn Châu Lâm)

Tiểu sử Cố Hòa Thượng Thích Viên Quang (Ôn Châu Lâm)

Hòa Thượng thế danh là Nguyễn Hữu Duy, sinh ngày 20 tháng 11 năm Ất Mùi, niên hiệu Thành Thái (1895), nguyên quán thôn Đa Nghi, Tổng An Nhơn, huyện Phong Điền, tỉnh Quảng Trị…

Các bài viết khác của Kho tài liệu

Chữ VẠN của nhà Phật: Biểu tượng thường thấy trong các nền văn minh tiền sử

Chữ VẠN của nhà Phật: Biểu tượng thường thấy trong các nền văn minh tiền sử

Từ hàng chục ngàn năm trước, đã xuất hiện các nền văn minh từng tồn tại trên thế giới và họ cũng tín ngưỡng các vị Thần, trong đó có cả các vị Phật. Khi đó, biểu tượng chữ VẠN cũng là biểu tượng thường được sử dụng của các nền văn minh này….

Các bài viết khác của Trạm kỹ năng

Nhập Trung Quán Luận – Phần 1 (Tu học bậc Lực GĐPT) – Biên dịch: TT. Thích Nhuận Châu

Nhập Trung Quán Luận – Phần 1 (Tu học bậc Lực GĐPT) – Biên dịch: TT. Thích Nhuận Châu

Trong các bộ kinh Đại Thừa, Huynh Trưởng GĐPTVN đã hiểu rõ về Lục Độ, tức 6 Ba-la-mật. Nay tiến thêm một bước, Luận nầy sẽ giúp cho Huynh Trưởng GĐPT con đường thể nhập, tức thực hành chi tiết để sống đạo…

Các bài viết khác của Góc triển lãm

Truyện thơ 10 Đại Đệ Tử của Đức Phật: Tôn Giả Xá-lợi-phất

Truyện thơ 10 Đại Đệ Tử của Đức Phật: Tôn Giả Xá-lợi-phất

Từ khi theo Phật tu hành
Thầy Xá Lợi Phất vang danh cửa thiền
Tăng đoàn uy tín tăng thêm
Phật luôn tin cẩn cho nên cử thầy
Đi lên miền Bắc xứ này
Để mà giáo hóa dân ngay trong vùng…

Các bài viết khác của Vườn thư giãn

Vạn Hạnh VII và những điều muốn nói

Vạn Hạnh VII và những điều muốn nói

Sinh hoạt trong tổ chức, Huynh Trưởng cấp I và cấp II cần những con người đa năng đa dụng, miệng nói tay làm, nhưng sau trại cấp II là đi vào chuyên năng, có thế tổ chức mới vươn cao tỏa rộng trong cộng đồng dân sinh…

Các bài viết khác của Áo Lam hý luận
  • Chuyên mục

  • Lưu trữ

  • @ Bài đọc nhiều nhất