19 Trò chơi Phật hóa

0

TVGĐPT – Học thì Từ Bi, Hỷ Xả. Chơi thì bắn súng, bắn tàu, rập chim, câu cá…. Vì cái điều nghịch lý không thể chấp nhận được trong hiện trạng sinh hoạt của GĐPT chúng ta hiện thời mà anh Tâm Ngọc Lê Giao (GĐPTVN Tại Âu Châu) tâm nguyện cố gắng dành thời gian Phật hóa các trò chơi nhỏ để các em Đoàn Sinh chúng ta vừa chơi vừa học – vừa học vừa chơi.

Hiện Thư Viện GĐPT Online chỉ mới sưu tập được một số rất ít, và một số khác thì do quá đa đoan chưa đánh máy lại hay chuyển thành file .pdf để quý anh chị tiện dụng được, hy vọng trong tương lai chúng tôi sẽ tìm tòi thêm được nhiều hơn để hộ trợ quý anh chị Huynh Trưởng cầm Đoàn tránh được tình trạng nghịch lý nêu trên cũng như tình trạng cứ tuần sinh hoạt nào chúng ta cũng chỉ lẩn quẩn loanh quanh với những trò chơi củ kỹ, nhàm chán, không thu hút được sự hăng say hoạt động của các em khi chơi, thậm chí không khích lệ được các em siêng năng đến với Đoàn…

Tất cả nhưng trò chơi nhỏ, trò chơi lớn sưu tập từ các tài liệu cũ và mới; từ các website, blog… mà nội dung trò chơi phù hợp với tinh thần giáo dục GĐPT sẽ được cập nhật đăng tải trong chuyên mục Trò Chơi này của Thư Viện. Hết sức hoan nghênh anh chị em thiện tâm gởi thêm những sưu tập của mình (cho dù chỉ 1 trò chơi cũng quý) cống hiến cho lợi ích chung của tổ chức Lam thương!

19 Trò chơi Phật hóa

01. NGÀI A NAN

Chỗ chơi: Ngoài sân hay trong phòng rộng.
Số lượng: Từ 15 em trở lên.

Khi 500 vị A La Hán vân tập để kiết tập kinh điển trong hang núi Kỳ Sà Quật thì ngài A NAN không được mời tham dự, vì chưa đắc quả. Ðại chúng đề nghị ngài phải tiếp tục tu tập. Ngài không buồn giận chút mào mà còn tinh tấn hơn tận dụng khả năng MINH SÁT đã được Ðức Phật trực tiếp chỉ dạy. Ðến khi chứng quả giải thoát. Ngài A NAN đã tự đi vào chỗ ngồi, không cần ai mở cửa.

Các em đứng thành vòng tròn, đếm số. Các em phải nhớ số của mình và số của hai bạn hai bên. Khi trưởng gọi số nào thì em có mang số đó chạy nhanh vào giữa vòng, trong khi hai em bên cạnh phải giữ em đó lại. Em nào chạy thoát được vào trong vòng là A NAN đắc quả, hai em bên cạnh phải khoanh tay làm kiệu rước về.

02. GIỮ GIỚI

Chỗ chơi: Ngoài sân hay trong phòng.

Số lượng: Từ 5 em trở lên.
Vật dụng: Những viên sỏi nhỏ.

Vẽ giữa sân một hình vuông, mỗi cạnh chừng 1 mét. Trong hình vuông vẽ 5 vòng tròn đường kính lớn nhỏ tùy trưởng.

Năm vòng tròn là 5 giới của người tại gia. Các em tham dự đứng cách hình vuông chừng 2 hay 5 mét tùy lứa tuổi. Dùng những viên sỏi ném vào các vòng tròn (một viên sỏi ném vô một vòng tròn). Bao nhiêu viên sỏi vào được trong vòng tròn là em đó giữ được bấy nhiêu giới.

Mỗi em chỉ được xử dụng 5 viên sỏi.

03. VÔ ÚY THÍ

Chỗ chơi: Ngoài sân hay trong phòng.
Số lượng: Từ 10 em trở lên.
Vật dụng: Khăn hay băng vải.

Chọn vài em bịt khăn trên đầu hay băng vải trên cánh tay làm ma vương (phù thủy). Các em còn lại chạy rải rác trong sân. Ma vương (phù thủy) bắt (đánh trúng) em nào thì em đó bị tật. Tật do ma vương (phù thủy) định. Ví dụ: Bắt đứng một chân, ôm bụng khóc v. v…Em bị tật đứng yên một chỗ, khi nào được bạn cứu (đánh vào người) thì khỏi tật, được chơi tiếp.

Không sợ ma vương (phù thủy), các em ra sức cứu người bị nạn là thực hành hạnh Vô Úy Thí.

04. NĂM HẠNH

Chỗ chơi: Ngoài sân hay trong phòng.
Số lượng: Từ 6 em trở lên.

Các em xòe bàn tay trái ra, nếu đem so với 5 cánh trên của phù hiệu Hoa Sen thì:

– Ngón giữa chỉ hạnh Tinh Tãn.
– Ngón trỏ chỉ hạnh Hỷ Xã.
– Ngón đeo nhẫn chỉ hạnh Thanh Tịnh.
– Ngón cái chỉ hạnh Trí Tuệ.
– Ngón út chỉ hạnh Từ Bi.

Khi trưởng gọi hạnh Tinh Tãn, các em dùng ngón tay trỏ của bàn tay mặt chỉ vào ngón giữa của bàn tay trái. Khi gọi hạnh Thanh Tịnh, các em dùng ngón tay trỏ của bàn tay mặt chỉ vào ngón đeo nhẫn của bàn tay trái v.v… Gọi càng lúc càng nhanh, em nào sai bị phạt.

05. OANH VŨ HIẾU THẢO

Chỗ chơi: Ngoài sân hay trong phòng.
Số lượng: Ít nhất 2 nhóm.

Mỗi nhóm cử một em làm Oanh Vũ, lựa em nào có trí nhớ khá nhất, đến gặp trưởng.

Trưởng chỉ nói vừa đủ cho các Oanh Vũ nghe: Ba mẹ cần một cây viết, hai cái phù hiệu, một ly nước, một trái táo, hai chữ ký, một chiếc giầy v.v… (tùy sáng kiến của trưởng).

Oanh Vũ về thuật lại đầy đủ cho nhóm mình nghe. Cả nhóm giúp Oanh Vũ tìm đủ đồ vật đem đến cho Trưởng. Oanh Vũ nào tìm đủ trước thì được tôn làm Oanh Vũ hiếu thảo.

06. ÔN TẬP PHẬT PHÁP I

Chỗ chơi: Ngoài sân hay trong phòng.
Số lượng: Từ 10 em trở lên.

Trưởng ghi sẵn một mẫu tự A, B, C . . . vào trong một miếng giấy nhỏ, xếp lại.

Ví như ôn tập lịch sử Ðức Phật Thích Ca từ sơ sanh đến nhập diệt, thì khi mở các mẫu tự ra, các em đọc ngay tên các nhân vật hay địa danh trong đoạn sử mà bắt đầu bằng mẫu tự vừa được mở.

Ví dụ: Bắt được chữ A thì đọc là Anôma,
– Chữ B là Bồ Ðề Ðạo Tràng,
– Chữ K là Kiều Trần Như là Kiều Ðàm,
– Chữ X là Xa Nặc v.v…

Nhóm nào hoặc em nào đọc trước thì được một điểm.

07. ÔN TẬP PHẬT PHÁP II

Chỗ chơi: Ngoài sân hay trong phòng rộng.
Số lượng: Từ 15 em trở lên.

Các em đứng rải rác trong sân, Trưởng gọi:

– TAM BẢO, lập tức các em ghép thành nhóm 3 em.

– TỨ  ÐẾ, lập tức, các em ghép thành nhóm 4 em.

– NGŨ GIỚI, NGŨ CĂN, NGŨ UẨN… các em ghép thành nhóm 5.

– LỤC HÒA, LỤC ÐẠO … v.v…

Sau khi đã ghép thành nhóm, em nào còn dư ra thì bị loại.

08. LUÂN HỒI I

Chỗ chơi: Ngoài sân hay trong phòng rộng.
Số lượng: Từ 10 em trở lên.

Chia các em thành hai nhóm bằng nhau, rồi tập họp thành hai vòng tròn đồng tâm. Bắt một bái hát, hai vòng tròn đi ngược chiều với nhau. Khi nghe tiếng còi, các em ở vòng ngoài chạy về phía mức đã vẽ sẵn; các em ở vòng trong rược theo, đánh cho được các em vòng ngoài.

Em ở vòng ngoài chạy thoát, được sanh về cõi người; em ở vòng trong bị sanh làm loài thú. Em ở vòng trong đánh được em vòng ngoài thì ngược lại.

Tùy theo sáng kiến của cõi người mà lòai thú bị phạt. Có thể làm ngựa cõng người về; có thể làm gà gáy đánh thức người dậy, có thể làm rắn bò quanh sân…

09. LUÂN HỒI II

Chỗ chơi: Ngoài sân hay trong phòng rộng.
Số lượng: Từ 20 em trở lên

Tập họp vòng tròn. Chọn hai hay ba em làm ngạ quỹ đứng giữa vòng. Số còn lại đếm số: 1, 2, 3  –  1, 2, 3  –  1, 2, 3 …. cho đến hết.

– Các em số 1 đang ở cõi Thiên.
– Các em số 2 đang ở cõi Nhơn.
– Các em số 3 đang ở cõi Atula.

Trưởng gọi Thiên, các em số 1 phải nhanh chân đổi chỗ. Trưởng gọi Nhân, các em số 2 phải nhanh chân đổi chỗ. Trưởng gọi Atula, các em số 3 phải nhanh chân đổi chỗ.

Trong khi các em đang đổi chỗ cho nhau, ngạ quỹ phải nhanh chân chiếm chỗ của họ. Em nào không trở về cõi mình được là sanh làm ngạ quỹ.

10. TRỪ THAM SÂN SI

Chỗ chơi: Ngoài sân .
Số lượng: Từ 6 đến 12 em.
Vật dụng: Mỗi em 3 hòn sỏi.

Các em xếp thành hàng ngang cách mức đến chừng 15 – 20 mét. Mỗi em cách nhau chừng 1 mét. Dưới chân mỗi em có 3 hòn sỏi, nó là 3 cục Tham Sân Si.

Nghe tiếng còi, các em nhặt cục Tham chạy đến bỏ ở mức đến, rồi quay trở về nhặt cục Sân chạy đi bỏ … Em nào về đến mức khởi hành trước là thắng.

Khi nhặt các hòn sỏi đi bỏ, các em phải nói lớn: “Em đem cục Tham đi bỏ, em đem cục Sân đi bỏ, em đem cục Si đi bỏ”.

Trò chơi có thể thêm những cục Mạn, Nghi v.v…

11. NGHIỆP

Chỗ chơi: Ngoài sân hay trong phòng rộng.
Số lượng: Từ 8 đến 40 em.

Chia thành hai toán bằng nhau, mỗi toán đứng mỗi đầu sân, đối diện nhau. Mỗi em có một số, toán bên kia cũng vậy (chọn sao cho hai em có cùng số, vóc dáng gần bằng nhau).

Trưởng đứng giữa sân lần lượt gọi các số, hai em có cùng số chạy về phía trưởng dùng bàn tay ra dấu hiệu hoặc giấy, hoặc búa, hoặc kéo. Một em ra búa, một em ra giấy thì búa lập tức chạy về phía toán mình. Giấy rượt theo. Nếu búa chạy thoát thì được một điểm, ngược lại, búa bị giấy đánh trúng thì bên giấy được một điểm v.v.

* Nghĩ rằng ra cái búa để đập kéo: Ý nghiệp,
* Vung lên làm thành cái kéo: Thân nghiệp.
* Không ngờ phía kia ra tờ giấy đuổi búa chạy: Tạo nghiệp không lành nên bị quả báo.

12. THÂN TÂM NHẤT NHƯ

Chỗ chơi: Sân rộng
Số lượng: Từ 13 đến 40 em.

Chia nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm ba em, phải có một hoặc hai em dư ra. Trong mỗi nhóm, hai em đứng đối diện nắm tay nhau làm cái THÂN, em còn lại đứng giữa hai vòng tay làm cái TÂM.

Nghe tiếng còi dài, tất cả Tâm đều rời khỏi Thân, nghe tiếng còi ngắn, Tâm phải trở về an trú trong Thân – bất cứ thân nào.

Sẽ có một hoặc hai cái tâm không có thân để an trú, cái tâm này sẽ bị phạt.

13. A DỤC VƯƠNG

Chỗ chơi: Ngoài sân hay trong phòng rộng.
Số lượng: Từ 10 em trở lên.
Vật dụng: Một số bong bóng thổi sẵn.

Mỗi em buộc một bong bóng vào cổ chân. Khi nghe tiếng còi, các em dùng chân còn lại đạp bể bong bóng của bạn mình và cố gắng giữ sao cho bong bóng mình không bị bể. Em nào bong bóng bị bể phải ra khỏi vòng. Em còn lại bong bóng cuối cùng sẽ được phong làm A Dục Vương.

* Sau trận chiến tại thành Kalinga, vua A-Dục không tìm thấy được sự kính phục của con người trước những hành động sát máu của ông. Nhìn lại quãng đời quá khứ… Bạo lực chỉ chuốt lấy hận thù. Ông quy ngưỡng Chánh Pháp và trở thành một đại cư sĩ hộ pháp.

* Em còn lại bong bóng cuối cùng nhìn những bong bóng phơi xác trên sân như vua A-Dục nhìn lại những cảnh hoang tàn dưới bước chân hung bạo của ông.

14. VƯỢT SÔNG MÊ

Chỗ chơi: Ngoài sân hay trong phòng rộng.
Số lượng: Từ 8 em trở lên.
Vật dụng:  Mỗi em 2 tờ giấy mẩu A4 (có thể dùng giấy báo cũ cắt ra).

Chia các em thành nhiều toán bằng nhau. Vạch hai đường song song cách nhau chừng 20 mét tượng trưng cho hai bên bờ sông. Các em đứng hàng dọc theo từng nhóm bên này sông.

Nghe tiếng còi, từng em một, dùng các tờ giấy làm hai nhịp cầu vượt sông. Nhịp cầu (tờ giấy) đã qua phải lấy lại  để bắt nhịp cầu khác cho đến khi qua tới bên kia sông. Bước ra ngoài hay làm rách tờ giấy là bị chìm trong SÔNG MÊ, không được tiếp tục nữa. Toán nào qua trước, đầy đủ hoặc nhiều là thắng.

15. BI TRÍ DŨNG

Chỗ chơi: Ngoài sân hay trong phòng rộng.
Số lượng: Từ 10 đến 40 em.

Các em đứng vòng tròn. Trưởng gọi:

– Bi: Các em đặt tay lên ngực.
– Trí: Các em đặt tay lên đầu.
– Dũng: Các em đưa hai tay lên cao.

Ai sai bị loại.

16. KIẾT TẬP KINH ĐIỂN

Chỗ chơi: Ngoài sân hay trong phòng rộng.
Số lượng: Từ 2 nhóm trở lên.

Ðọc cho các em ghi những mẫu tự đầu của các chữ trong một câu hoặc lời Phật dạy, hoặc tục ngữ ca dao. Mỗi nhóm tự thêm vào cho đủ nghĩa. Nhóm nào xong trước là thắng.

(Có thể thay đọc các mẫu tự thì truyền bằng Morse).

17. NHỮNG PHÁP MÔN TU HỌC

Chỗ chơi: Ngoài sân hay trong phòng rộng.
Số lượng: Từ 10 đến 20 em.

Vẽ trên sân nhiều ô vuông hay tròn có ghi những pháp môn tu học. Ví dụ như: Niệm Phật, Trì Chú, Thiền Quán, Bố Thí, Từ bi, Hỷ Xã v.v… Mỗi em đứng vào một ô. Một hoặc hai em không có ô thì đứng giữa với trưởng.

Nghe tiếng còi, các em phải đổi ô với nhau (đổi các pháp môn tu học). Trong khi đó, em chưa có pháp môn tu phải nhanh chân chảy đến ô trống mà vào.

18. ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA

Chỗ chơi: Trong vườn có nhiều cây lớn.
Số lượng: Từ 5 em trở lên.

Nếu có 5 em chơi thì chọn 4 cây trong vườn đặt tên cho nó là những pháp môn tu học. Ví dụ như: cây Tứ nhiếp Pháp, cây Tứ Chánh Cần, cây Bát Chánh Ðạo v.v… Bốn em giữ bốn cây, em còn lại không giữ cây nào là Ðề Bà Ðạt Ða (không chịu tu học).

Nghe tiếng còi, bốn em giữ cây nhanh chân đổi chỗ cho nhau. Ðề Bà Ðạt Ða cũng cố gắng chiếm lấy một cây. Em nào không còn giữ cây (đánh mất pháp môn tu học) sẽ là Ðề Bà Ðạt Ða.

19. HIỆN THÂN NGÀI A NAN

Chỗ chơi: Ngoài sân hay trong phòng.
Số lượng:
 Từ 4 em trở lên
Vật liệu: Một số đồ vật chừng 20 món, bày trên mặt bàn hay mặt đất.

Các em cùng quan sát trong vài ba phút. Sau đó viết lại các món đồ đã nhìn thấy. Em nào viết được nhiều thì thắng, được tôn làm hiện thân ngài A Nan.

Share.

Leave A Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.