Ác hạnh Đề-bà

0

 

 

Đây là một đề tài thuộc lãnh vực “Rèn chí – Luyện đức” cho Huynh Trưởng GĐPT hai bậc Kiên, Trì để thành toàn bản lảnh cá nhân; có quan điểm lập trường rõ ràng để gánh vác sứ mạng giáo dục phi chánh trị xuyên suốt qua mọi thời đại lịch sử mà không thoái xuất Tâm Bồ-đề.

Thân cận bạn hiền (thiện hữu tri thức) thấy khó mà không khó; thân cận bạn ác mà lòng không cấu nhiễm, không nản chí, không sờn lòng, không oán đối hận thù mà lại còn bao dung, độ lượng, thứ tha, đây mới là tố chất tuyệt vời làm cho Lam Tình toát ra phủ khắp Lam Viên, ươm mầm xanh giải thoát, từ từ bỏ việc ác, thiện pháp khắp nơi nơi, hoa Giác nở tuyệt vời khắp Ta Bà quốc độ.

Cho nên làm lành làm tốt, tư duy trí tuệ trong sáng mà gặp hết chướng ngại nầy đến chướng ngại khác, hãy nhớ, đây không phài là thiếu đức, kém duyên, mà là thép đang được tôi luyện. Tốc xã mê đồ mới siêu sanh Tịnh Độ. Xả mê đồ là xả cái gì? là bỏ cái TA. Bỏ huyễn thân thì được gì nếu không phải là Pháp Thân? Mà pháp thân thì vô tướng. Vượt ra ngoài đối đải, tức khắc nghiệp chướng thảy đều được tiêu trừ.

Trong Phật Pháp, ai cũng ngán ngẫm anh chàng Đề-bà-đạt-đa hại Phật “không biết mỏi mệt”! Nhưng cũng chính vượt qua và thành toàn những việc khó làm mà Ngài (Đức Phật) chóng thành đạo nghiệp.

Muốn chúng sanh thấy được ác hạnh là một mật hạnh khó làm – do vậy những khiếm khuyết của chư đại đệ tử Phật là nhằm hiễn bày những điều chúng sanh khó bỏ, để nhân đây Phật thuyết pháp đối trị cho chúng sanh đời sau nầy – vì vậy sau khi nói lổi lầm ác hạnh của Đề-bà, Phật phóng quang đưa A-nan xuống ngục A Tỳ thăm Đề-bà-đạt-đa. Tại đây đại chúng đều thấy rất rõ Đề-bà-đạt-đa thong dong tự tại như chúng ta chứng được Tam Thiền Thiên. Đến đây Phật dạy: “Nếu ai bảo Đề-bà-đạt-đa thực là kẻ ác nhân, phải đọa địa ngục A Tỳ thì người đó chưa hiểu được Phật Pháp”; và Ngài khai thị rằng đó là những mật hạnh không phải ai cũng làm được.

Do vậy, là Huynh Trưởng, cần cuộc sống hòa hợp – thanh tịnh – yêu thương là 3 tố chất tuyệt vời. Làm được điều đó là ta đang an trú trong Bản Thệ Tăng Già mà gần trăm năm trước chư Tổ đã đưa lên hàng tiêu chí để chấn hưng Phật Giáo thành công; và nay Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh GĐPTVN hiện hữu như là kế thừa sự nghiệp hoàng hóa ngày xưa…

THẠNH KHÔNG

 

Share.

Leave A Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.