Author Ban Biên Tập

Ban Biên Tập Thư Viện GĐPT

Thông tri - Cáo tri
1

BAN BIÊN TẬP THƯ VIỆN GĐPT ONLINE và Gia Đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc báo tin:
Phật Tử thọ Ưu Bà Di giới Pháp danh TRUNG HÀO – Thế danh NGUYỄN THỊ DOÁI. Sinh năm Đinh Mão (1927). Nguyên quán: Làng Phú Liêu, xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Đã tạ thế lúc 14 giờ 30 phút ngày 23.5.2012 (Nhằm ngày mồng 3 tháng 4 nhuần năm Nhâm Thìn). Hưởng thọ 86 tuổi…

1 5 6 7 8