Tác giả BanBienTap

BanBienTap - người đã viết 75 bài viết cho Thư Viện Gia Đình Phật Tử.

Ban Biên Tập Thư Viện GĐPT

Gửi mail cho người viết | BanBienTap's RSS

Những bài được viết bởi BanBienTap

Chuyển giúp thông báo của Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới

Thư Viện GĐPT Online xin chuyển tiếp đến anh chị em thông báo của
Ban Biên Tập Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới

ThongBaoDoVuiTrangTG.png

Văn thư kêu gọi cứu trợ đồng bào nạn nhân lũ lụt

Văn thư kêu gọi cứu trợ đồng bào nạn nhân lũ lụt

Văn thư số 11.089/HDTƯ/TB ngày 24/10/2011 của Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN tại Quốc Nội v/v Kêu gọi cứu trợ đồng bào nạn nhân bảo lụt.

Danh sách Bảo Trợ Viên Thư Viện GĐPT

Danh sách Bảo Trợ Viên Thư Viện GĐPT

Quảng Chuyên; Trung Hiếu; Trung Anh; Pháp Đạt; Nguyên Minh; Titan Corp…

Ban Biên Tập cáo tri

Ban Biên Tập cáo tri

Website đang trong giai đoạn thiết kế, demo… chưa có nhiều thông tin, bài vở. Kính mời Chư Tôn Đức, quý Thiện Hữu Tri Thức và anh chị em Huynh Trưởng Đoàn Sinh GĐPT nếu chưa vừa ý thì sẽ quay lại sau.
Rất mong được quý vị đem lòng yêu mến và nhiệt thành ũng hộ tinh thần.

Chào mừng đến Thư Viện GĐPT Online!

Chào mừng đến Thư Viện GĐPT Online!


Chào mừng
Chư tôn đức Tăng Già
Quý Thiện Hữu Tri Thức
Anh chị em Đoàn Viên, Cựu Đoàn Viên GĐPT
Vào thăm và xử dụng Thư Viện Gia Đình Phật Tử Online.

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ

  • @ Bài đọc nhiều nhất