Kính Mừng Đại Lễ Đức Bổn Sư Thành Đạo

Tác giả GiacTinh

GiacTinh - người đã viết 3 bài viết cho Thư Viện Gia Đình Phật Tử.

Gửi mail cho người viết | GiacTinh's RSS

Những bài được viết bởi GiacTinh

Nhạc Kinh Pháp Hoa – Sáng tác Chúc Linh

Nhạc Kinh Pháp Hoa – Sáng tác Chúc Linh

Thư Viện GĐPT xin giới thiệu cùng bạn đọc: Album Kinh Nhạc Diệu Pháp Liên Hoa (mới – 2019) Thực hiện: Nhạc sỹ Chúc Linh Lời – Ý: Tuyên Nguyên 1. Nhạc thiền Kinh Pháp Hoa hòa tấu sáo trúc 2. Kinh nhạc Diệu Pháp Hoa Liên Hoa ♫ (2019) Phẩm Tựa – có chữ […]

Tụng Sám Thành Đạo – Video có chữ Quý Phật Tử có thể tụng theo

Tụng Sám Thành Đạo – Video có chữ Quý Phật Tử có thể tụng theo

…Sáu năm khổ hạnh
Bảy thất tham thiền
Ma oán dẹp yên
Thần long che chở
Tâm quang rực rỡ
Chứng lục thần thông…

♫ Chú Đại Bi tiếng Việt – Karaoke có lời

♫ Chú Đại Bi tiếng Việt – Karaoke có lời

♫ Chú Đại Bi karaoke HD có lời – Thần chú Bồ Tát Quán Thế Âm – hình Phật tuyệt đẹp, Nhạc sĩ Võ Tá Hân phổ nhạc…

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ