Tác giả QuangMai

QuangMai - người đã viết 2440 bài viết cho Thư Viện Gia Đình Phật Tử.

Sáng Lập Viên Thư Viện GĐPT

Gửi mail cho người viết | QuangMai's RSS

Những bài được viết bởi QuangMai

Tiểu sử Cố Hòa Thượng Thích Viên Quang (Ôn Châu Lâm)

Tiểu sử Cố Hòa Thượng Thích Viên Quang (Ôn Châu Lâm)

Hòa Thượng thế danh là Nguyễn Hữu Duy, sinh ngày 20 tháng 11 năm Ất Mùi, niên hiệu Thành Thái (1895), nguyên quán thôn Đa Nghi, Tổng An Nhơn, huyện Phong Điền, tỉnh Quảng Trị…

Tiểu sử Cố Hòa Thượng Thích Giác Nguyên (Ôn Tây Thiên)

Tiểu sử Cố Hòa Thượng Thích Giác Nguyên (Ôn Tây Thiên)

Hòa Thượng Thích Giác Nguyên pháp danh Trừng Văn, pháp tự Chế Ngộ, pháp hiệu Giác Nguyên; thế danh là Đặng Văn Ngộ, sinh năm Đinh Sửu (1877) tại làng Phủ Trung, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định…

Chẳng được, không nói

Chẳng được, không nói

Có một hôm, Thiền Sư Tuyết Phong tập họp đại chúng khai đường thuyết pháp: “Chân lý tuyệt đối trùm khắp một cách rõ ràng”. Thiền Sư Tuyết Phong chỉ nói một câu này rồi im lặng, đại chúng cả núi đều không hiểu ý Ngài…

Diệu dụng của thốt trác

Diệu dụng của thốt trác

Có người nói rằng: “Cơm chưa chín chớ nên giỡ nắp, trứng chưa ấp đủ ngày chớ nên mổ vỏ”. Tức khắc ngay đó là một sanh mạng mới. Huệ Ngung đánh đuổi, chỉ là trứng hóa trong thời gian nở…

Tiểu sử Tổ Hổ Khâu – Thiệu Long (Đời thứ 49 – Thiền Tông Trung Hoa)

Tiểu sử Tổ Hổ Khâu – Thiệu Long (Đời thứ 49 – Thiền Tông Trung Hoa)

    TIỂU SỬ TỔ HỔ KHÂU – THIỆU LONG 虎 丘 紹 隆 (1077-1136) Đời thứ 49 – Thiền Tông Trung Hoa oOo Kiến lìa chỗ thấy, kiến không phân Mong được no cơm, áo ấm thân Vật vốn đã không, trần há khởi Duyên đà từ bỏ thoát căn phần Gió lay, nước […]

Tâm nguyện và công hạnh của Cư Sỹ Tâm Minh LÊ ĐÌNH THÁM

Tâm nguyện và công hạnh của Cư Sỹ Tâm Minh LÊ ĐÌNH THÁM

Rõ ràng tâm niệm của Bác không khác gì nhân duyên thứ 10 của Ngài Thật Hiền trong Phát Bồ Đề Tâm Văn. Và đó cũng là đại nguyện thứ hai của Hoàng hậu Thắng Man Đại Phương Quảng…

Bài thuyết pháp của Tổ Sư Bồ-đề-đạt-ma cho vua Lương Võ Đế – Song ngữ Việt Anh

Bài thuyết pháp của Tổ Sư Bồ-đề-đạt-ma cho vua Lương Võ Đế – Song ngữ Việt Anh

Lương Võ Đế tuy là một ông vua sùng đạo nhưng cũng không lãnh hội và chấp nhận nổi những ý chính trong bài thuyết pháp, một phần vì nhà vua và các quan còn chấp thủ, một phần vì lời thuyết pháp quá ư mạnh bạo, gần như sổ sàng…

Truyện thơ 10 Đại Đệ Tử của Đức Phật: Tôn Giả Xá-lợi-phất

Truyện thơ 10 Đại Đệ Tử của Đức Phật: Tôn Giả Xá-lợi-phất

Từ khi theo Phật tu hành
Thầy Xá Lợi Phất vang danh cửa thiền
Tăng đoàn uy tín tăng thêm
Phật luôn tin cẩn cho nên cử thầy
Đi lên miền Bắc xứ này
Để mà giáo hóa dân ngay trong vùng…

Tiểu sử Tổ Viên Ngộ – Khắc Cần (Đời thứ 11 tông Lâm Tế – Thiền Tông Trung Hoa)

Tiểu sử Tổ Viên Ngộ – Khắc Cần (Đời thứ 11 tông Lâm Tế – Thiền Tông Trung Hoa)

Tổ họ Lạc, tên Khắc Cần, tự là Vô Trước, sinh năm Quý Mão (1063), niên hiệu Gia Hựu năm đầu, đời vua Anh Tông nhà Tống tại quê hương ở Sùng Ninh, Bành Châu (Tứ Xuyên). Thuở nhỏ theo Nho học, mỗi ngày nhớ được ngàn lời…

Làm sao lãnh hội được!

Làm sao lãnh hội được!

Sự chứng ngộ trong thiền môn, không sợ không mở miệng, miễn là vừa mở miệng liền biết có hay không có. Thiền giả không phải mở miệng khoe tài, nói năng tùy tiện…

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ

  • @ Bài đọc nhiều nhất