Tác giả QuangMai

QuangMai - người đã viết 1927 bài viết cho Thư Viện Gia Đình Phật Tử.

Sáng Lập Viên Thư Viện GĐPT

Gửi mail cho người viết | QuangMai's RSS

Những bài được viết bởi QuangMai

Trại A Dục: Vạch chương trình sinh hoạt Đoàn

Trại A Dục: Vạch chương trình sinh hoạt Đoàn

I. DẪN NHẬP : Gia Đình Phật Tử là một tổ chức giáo dục của Phật Giáo với mục đích đem giáo lý Phật đà thể nhập vào cuộc đời qua tầng lớp Thanh Thiếu Nhi. Do đó trách nhiệm và bổn phận của người Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử là phải thực hiện […]

Trại A Dục: Hoạt động của Đoàn

Trại A Dục: Hoạt động của Đoàn

Đoàn là đơn vị nòng cốt của gia đình, do đó việc quản trị một Đoàn cần được đặc biệt chú trọng, phải được tổ chức phân nhiệm đầy đủ, có như vậy sinh hoạt của Đoàn mới điều hòa, mới có cơ phát triển. Ai không hề nghĩ đến việc tổ chức, phân nhiệm […]

Trại A Dục: Tổ chức huấn luyện Đội – Chúng Trưởng và Đầu Thứ Đàn

Trại A Dục: Tổ chức huấn luyện Đội – Chúng Trưởng và Đầu Thứ Đàn

I. NHIỆM VỤ HUẤN LUYỆN ĐỘI, CHÚNG TRƯỞNG, ĐẦU THỨ ĐÀN Đội, Chúng trưởng, Đầu Thứ đàn là người điều khiển tổ chức căn bản của Gia đình. Gia đình cần phải đào tạo Đội, Chúng trưởng và đầu, thứ Đàn để các em đủ khả năng sinh hoạt và dìu dắt các bạn đồng […]

Trại A Dục: Hàng Đội tự trị

Trại A Dục: Hàng Đội tự trị

I. ĐỘI – CHÚNG LÀ GÌ ? Đội hay Chúng là đơn vị căn bản của Đoàn Thiếu hay Thanh (Đội : Thiếu Nam và Nam Phật tử; Chúng : Thiếu nữ và Nữ phật tử) gồm từ 6 đến 8 người, do 1 Đội, Chúng trưởng cầm đầu và 1 Đội, Chúng phó trợ […]

Trại A Dục: Trại Đoàn

Trại A Dục: Trại Đoàn

I. ĐỊNH NGHĨA : Trại là một trường Huấn luyện Thanh, Thiếu Nhi về ba phương diện Đức, Trí và Thể dục. Những ngày ở trại, các em mới có thú vui hồn nhiên và trong sáng. Chỉ có trại mới tập cho Thanh, Thiếu nhi một đời sống tự lập, sáng kiến, cao thượng và […]

Trại A Dục: Lửa trại

Trại A Dục: Lửa trại

I. NGUỒN GỐC : Ngàn xưa, loài người đang ở trong tình trạng bán khai, sống từng bộ lạc, khi mới tìm ra ngọn lửa, sung suớng vô cùng Họ đốt lên để lưu giữ, vừa ngăn ngừa thú dữ và để cảnh núi rừng bớt rùng rợn khi về đêm. Đến khi con người […]

Trại A Dục: Trò chơi trong Gia Đình Phật Tử

Trại A Dục: Trò chơi trong Gia Đình Phật Tử

Trong bài “ Ứng dụng Phật Pháp vào sinh hoạt Gia Đình Phật Tử ”, chúng ta đã thấy rõ : Trò chơi là phương tiện để thể hiện chủng tử, thễ hiện cá tính của mỗi Đoàn sinh. Chúng ta sẽ thấy, trò chơi là một phương tiẹn để huân tập những chủng tử tốt […]

Trại A Dục: Văn nghệ trong Gia Đình Phật Tử

Trại A Dục: Văn nghệ trong Gia Đình Phật Tử

I. ĐỊNH NGHĨA : Văn nghệ là văn chương và nghệ thuật, chỉ một số hình thức sinh hoạt tinh thần của con người. Những sinh hoạt tinh thần nầy có mục đích phô diễn tình cảm hay trình bày một tư tưởng dưới các hình thức như văn tự, âm thanh, đường nét, ngôn […]

Trại A Dục: Báo Đoàn

Trại A Dục: Báo Đoàn

Trước khi nói đến Báo Đoàn. Chúng ta cần phải nắm được mục đích báo chí trong Gia Đình Phật Tử. I. MỤC ĐÍCH BÁO CHÍ TRONG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ : Báo chí trong Gia Đình Phật Tử có mục đích phản ảnh trung thực đời sống tập thể, vừa là phuơng tiện giáo […]

Trại A Dục: Thi vượt bậc

Trại A Dục: Thi vượt bậc

I. MỤC ĐÍCH : Thi vượt bậc có mục đích : –    Kiểm tra lại kiến thức mà các em đã được các anh chị trưởng truyền thụ, về gíáo lý cũng như về hoạt động thanh niên. –    Có kiểm tra lại kiến thức của các em mới biết chắc trình độ […]