Tác giả QuangMai

QuangMai - người đã viết 1956 bài viết cho Thư Viện Gia Đình Phật Tử.

Sáng Lập Viên Thư Viện GĐPT

Gửi mail cho người viết | QuangMai's RSS

Những bài được viết bởi QuangMai

Trại Lộc Uyển: Tổ chức Đội – Chúng – Đàn

I. ĐẠI CƯƠNG : Đơn vị Đội, Chúng, Đàn là đơn vị nhỏ nhất và cũng là đơn vị căn bản cần yếu trong tổ chức Gia Đình Phật Tử. Ngành Thanh và Thiếu gồm có 6 đến 8 em cho mỗi Đội, Chúng.Namgọi là Đội, Nữ gọi là Chúng. Ngành Oanh gồm có 4 […]

Tinh thần Trại A Dục

Tinh thần Trại A Dục

Khi dự trại huấn luyện đầu tiên trong bước đường làm Huynh trưởng – Trại Lộc Uyển – Anh, Chị đã có dịp nhận định về vấn đề huấn luyện trong Gia Đình Phật Tử. Qua đó các Anh, Chị đã có quan niệm rõ ràng về huấn luyện : Trại huấn luyện là cốt để tôi luyện thêm ý chí, vun xới thêm tinh thần và củng cố năng lực…

Trại A Dục: Lý tưởng của Huynh Trưởng

Trại A Dục: Lý tưởng của Huynh Trưởng

Lý tưởng là con đường tươi sáng, cao đẹp nhất mà mình phải mất công tìm kiếm, lựa chọn để hướng đến, theo đuổi đến cùng. Lý tưởng rất cần thiết cho con người, nhất là thanh niên, vì sống mà không có lý tưởng, không biết mình làm gì, đi đâu, về đâu, giống […]

Trại A Dục: Người Đoàn Trưởng

Trại A Dục: Người Đoàn Trưởng

(Khi giảng bài nầy, Giảng Viên cần nghiên cứu lại bài “Người Huynh trưởng” và bài “Người Đoàn Phó” ở chương trình Lộc Uyển)   Ở trại Lộc Uyển chúng ta đã có dịp tìm hiểu người Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử phải là người như thế nào ? Nhưng qua 2 năm sống […]

Trại A Dục: Tinh thần Lục Hòa trong trại huấn luyện

Trại A Dục: Tinh thần Lục Hòa trong trại huấn luyện

( Tổ chức dưới hình thức Hội Thảo vì Huynh trưởng đã học bài nầy ở bậc Kiên ) –    Trước khi Hội thảo thông báo cho Trại sinh ôn lại đề tài lục Hòa. –    Chủ tọa buổi hội thảo phải là Giảng viên phụ trách đề tài. –    Thư ký, […]

Trại A Dục: A Dục Vương với tinh thần chuyển hóa nội tâm và hộ trì chánh pháp.

Trại A Dục: A Dục Vương với tinh thần chuyển hóa nội tâm và hộ trì chánh pháp.

(Trước khi học bài nầy cần ôn lại lịch sử A Dục Vương ở chương trình bậc Trì)  Như đã tìm hiểu ở phần lịch sử A Dục vương, từ một người tàn bạo, hiếu chiến, trong một phút tỉnh thức đã trở thành một vị vua hiền đức, hết mình phục vụ đạo pháp, […]

Trại A Dục: Tứ Nhiếp Pháp với Đoàn Trưởng

Trại A Dục: Tứ Nhiếp Pháp với Đoàn Trưởng

(Học dưới hình thức hội thảo)   A. VÀO VẤN ĐỀ  (Giảng viên là chủ trì buổi hội thảo) Trong chương trình bậc Trì chúng ta đã có dịp tìm hiểu về “ Tứ Nhiếp Pháp ”. Trong phạm vi bài nầy, chúng ta không dành nhiều thì giờ để phân tích từng phương pháp […]

Trại A Dục: Tâm lý Ngành

Trại A Dục: Tâm lý Ngành

Ở bậc Kiên chúng ta đã có dịp bàn đến Tâm lý trẻ. Phải hiểu rõ tâm lý các em thì việc giáo dục mới có hiệu quả. Cũng trong bài ấy, chúng ta phân tích kỹ những yếu tố ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần của trẻ. Đó là : Môi trường, […]

Trại A Dục: Khung cảnh

Trại A Dục: Khung cảnh

Khung cảnh tức là cảnh lồng trong một khung hạn định, điều nầy ai lại không biết. Nhưng với đề tài của một bài học là Khung cảnh thì chúng ta nói đến vấn đề gì đây ? Nó mang một nội dung như thế nào ? Vậy chúng ta phải nhìn cho rõ vấn […]

Trại A Dục: Vạch chương trình sinh hoạt Đoàn

Trại A Dục: Vạch chương trình sinh hoạt Đoàn

I. DẪN NHẬP : Gia Đình Phật Tử là một tổ chức giáo dục của Phật Giáo với mục đích đem giáo lý Phật đà thể nhập vào cuộc đời qua tầng lớp Thanh Thiếu Nhi. Do đó trách nhiệm và bổn phận của người Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử là phải thực hiện […]

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ