Chúc Mừng Năm Mới

Tác giả QuangMai

QuangMai - người đã viết 2026 bài viết cho Thư Viện Gia Đình Phật Tử.

Sáng Lập Viên Thư Viện GĐPT

Gửi mail cho người viết | QuangMai's RSS

Những bài được viết bởi QuangMai

Bậc Trung Thiện: Luân hồi

Bậc Trung Thiện: Luân hồi

A. GIỚI THIỆU : Sự sống chết, mất còn là một vấn đề vô cùng quan trọng đối với con người, từ xưa đến nay con người vẫn luôn băn khoăn thắc mắc lo âu và vấn đề này đã làm hao tốn không biết bao nhiêu giấy mực và công sức nghiên cứu nhằm […]

Bậc Trung Thiện: Tứ Diệu Đế

Bậc Trung Thiện: Tứ Diệu Đế

A. GIỚI THIỆU : Nguyên nhân và thời kỳ Phật giảng Tứ Diệu Đế lần đầu tiên. Tứ Diệu Đế là thời Pháp thứ hai ( Thời A Hàm )  của Đức Thích Ca, sau khi Ngài thành đạo tại gốc cây Bồ Đề liền nghĩ đến đem giáo lý mà Ngài vừa chứng được ra truyền […]

Bậc Trung Thiện: Bát chánh đạo

Bậc Trung Thiện: Bát chánh đạo

A. GIỚI THIỆU : Lúc chuyển pháp luân Đức Thế Tôn thuyết về việc xa lìa 2 bên dục lạc và khổ hạnh, đi theo con đường Trung đạo tức chỉ cho Bát Chánh đạo này. Và trong thời pháp Tứ Đế do Đức Bổn sư thuyết giảng cho 5 anh em ông Kiều Trần […]

Bậc Trung Thiện: Tứ chánh cần

Bậc Trung Thiện: Tứ chánh cần

A. GIỚI THIỆU : Hơn ai hết Đức Thế Tôn hiểu rõ sự quan trọng của sự tinh tấn, nên đã dạy bảo chúng ta trước khi đi sâu vào Đạo, phải chuẩn bị những phương tiện cần thiết, phải tỏ rõ một thái độ quyết tâm : Quyết tâm xa lánh điều dữ và […]

Bậc Trung Thiện: Ý nghĩa và giá trị của nghi lễ

Bậc Trung Thiện: Ý nghĩa và giá trị của nghi lễ

A. GIỚI THIỆU : Nghi lễ là một pháp môn hay phương tiện dẫn dắt đời sống tinh thần con người đạt đến nguồn chánh tín cứu cánh, hoằng hoá lợi sanh để đưa con người vào Đạo một cách dễ dàng. B. NỘI DUNG : I. ĐỊNH NGHĨA : * Nghi :  là những phương thức […]

Bậc Trung Thiện: Kinh Báo Hiếu

Bậc Trung Thiện: Kinh Báo Hiếu

A. GIỚI THIỆU : Nhân một buổi đi hoằng hoá của Đức Thế Tôn và các đại chúng, đoàn người dừng lại trước một đống xương khô chất cao như núi, Đức Thế Tôn sụp xuống lạy, tôn giả A-Nan hỏi nguyên nhân Phật lạy đống xương này. Phật giải thích : lạy đây là […]

Bậc Trung Thiện: Ngài Khuông Việt

Bậc Trung Thiện: Ngài Khuông Việt

I. TIỂU SỬ : Ngài họ Ngô, quê ở làng Cát Lợi, huyện Thường Lạc, là hậu duệ của Ngô Thuận Đế. Sinh năm 930, lúc mới xuất gia có pháp danh là Chân Lưu. Tướng mạo khôi ngô, thuở nhỏ theo nho học, lớn lên theo bạn là Trú Trì đến thọ giới cụ […]

Bậc Trung Thiện: Ngài Vạn Hạnh

Bậc Trung Thiện: Ngài Vạn Hạnh

A. THÂN THẾ VÀ NHỮNG GIAI THOẠI VÂY QUANH NGÀI : 1.  Thân thế : Thiền sư Vạn Hạnh là vị cao tăng đời thứ 12 thiền phái Tì-Ni-Đa-Lưu-Chi. Thiền sư họ Nguyễn, người làng Cổ Pháp, huyện Đông Ngạn, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Từ thuở nhỏ đã thông minh khác thường, tinh thông cả […]

Bậc Trung Thiện: Đức Phật và Tứ chúng

Bậc Trung Thiện: Đức Phật và Tứ chúng

A. GIỚI THIỆU : I. HÌNH ẢNH ĐỨC PHẬT VỚI TỨ CHÚNG : Suốt 45 năm giáo hóa, Thế Tôn đi chân không với một bình bát và 3 y giống như các đệ tử Tỳ Kheo của Ngài. Hằng ngày, Ngài đi khất thực, ngồi thiền và thuyết Pháp. Ngài thường đi hoằng hóa […]

Bậc Trung Thiện: Sơ lược các tông phái Phật Giáo

Bậc Trung Thiện: Sơ lược các tông phái Phật Giáo

I. SỰ HÌNH THÀNH CÁC TÔNG PHÁI : Sau khi Phật nhập Niết Bàn một trăm ngày, có 500 vị Thượng Toạ trưởng lão ( Sthavias ) tổ chức cuộc kết tập lần đầu trong hang Saltapanni rừng nigradha cử Tôn giả Ma Ha Ca Diếp làm Thủ tọa, ngài A Nan trùng tuyên những […]

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ