Nam Mô Tự Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Tứ Thế
Trùng Kiến Quảng Hương Già Lam Viện Chủ
Húy Thượng Nguyên Hạ Mỹ Tự Đức Chơn Hiệu Hải Tánh
Đại Lão Hòa Thượng Giác Linh

Tác giả QuangMai

QuangMai - người đã viết 2013 bài viết cho Thư Viện Gia Đình Phật Tử.

Sáng Lập Viên Thư Viện GĐPT

Gửi mail cho người viết | QuangMai's RSS

Những bài được viết bởi QuangMai

Trại Tuyết Sơn: Hình thức & hiệu lệnh tập họp

Trại Tuyết Sơn: Hình thức & hiệu lệnh tập họp

Sự tập họp cần phải nhanh chóng và có hình thức đẹp, người điều khiển phải báo trước cho đoàn sinh biết các hiệu lệnh bằng còi, miệng, tay, chuông, đèn… Muốn cho sự lập họp được nhanh chóng thì các hiệu lệnh phải được trình bày cho đoàn sinh biết trước và phải trình […]

Trại Tuyết Sơn: Xây tổ Đàn – Dựng lều

Trại Tuyết Sơn: Xây tổ Đàn – Dựng lều

A/ XÂY TỔ ĐÀN I. MỞ ĐẦU:   Tổ đàn là nơi ngủ, nghĩ của loài chim ban đêm hoặc những lúc muốn dừng cánh. Các em là Oanh vũ sống từng đàn, mang tên một loài chim, bởi thế các em cũng xây dựng tổ Đàn để chung nhau sinh hoạt với thiên nhiên […]

Trại Tuyết Sơn: Cấp cứu – Sát trùng – Băng bó vết thương – Hộp cứu thương của Đàn

Trại Tuyết Sơn: Cấp cứu – Sát trùng – Băng bó vết thương – Hộp cứu thương của Đàn

Chú thích: Đề tài theo chương trình mới tu chỉnh là bài “Cầm máu – Sát trùng vết thương” hiện tài liệu của chưa cập nhật, chúng tôi tạm thời đưa vào đây bài “Cấp cứu” của tài liệu cũ. ——-oOo——- Cấp cứu là sự săn sóc cấp thời người bệnh hay bị thương. Công việc […]

Trại Tuyết Sơn: Đầu Đàn với trò chơi

Trại Tuyết Sơn: Đầu Đàn với trò chơi

I. MỤC ĐÍCH : Trò chơi là một phương pháp giáo dục linh hoạt và hữu hiệu nhất đối với lứa tuổi Thanh thiếu nhi nhằm mục đích : –   Luyện giác quan. –   Phát triển thân thể. –   Luyện đức tính tốt. –   Biết tâm lý trẻ. –   Vui sống động sau những giờ […]

Trại Tuyết Sơn: Tập hát cho Đàn

Trại Tuyết Sơn: Tập hát cho Đàn

Vì Đàn em có nhiều em mới chưa thuộc các bài hát đã được tập rồi, nên em có thể điều khiển Đàn em hát cho tất cả đều thuộc. Lúc điều khiển Đàn hát em cần chú ý những điểm sau đây: –   Hát cho Đàn nghe bài hát vài lần và có thể […]

Trại Tuyết Sơn: Vẽ huy hiệu hoa sen

Trại Tuyết Sơn: Vẽ huy hiệu hoa sen

Khi muốn vẽ hoa sen, em phải có dụng cụ sau : –   1 thước kẻ. –   1 Compa hai đầu nhọn. –   1 Compa chì. –   Tẩy, giấy cỡ hoa sen em muốn vẽ. Trước hết kẻ một đường thẳng đứng, lấy tâm của hoa sen mà em muốn vẽ. Chia đường kính làm […]

Trại Amoma – Ni Liên: Tam quy

A. Đinh nghĩa : –   Quy y : Quy là trở về, y là nương tựa, quy y là trở vệ và nương tựa một nơi nào chắc chắn, có thể che chở đùm bọc mình được. Quy y định nghĩa từ tiếng Phạn là NAM MÔ. –   Tam Bảo : Là 3 ngôi báu : PHẬT, PHÁP, TĂNG. Quy […]

Trại Anoma – Ni Liên: Đội Chúng tự trị

A. Tinh thẩn Đội, Chúng tự tri : Đội Chúng tự tri, là một phương pháp giáo dục hữu hiệu để cải thiện đức tính, áp dụng trong phạm vi sinh hoạt của một đơn vi ngành Thiếu. Tinh thần căn bản của nó là tạo cho mỗi người biết tự mình góp sức vào việc xây […]

Trại Anoma – Ni Liên: Trại Đội Chúng

I. NGUỒN GỐC TRẠI : Thời thượng cổ của loài người không đóng khung trong một căn nhà nhỏ bé chật hẹp mà trái lại được lồng vào khung cảnh bao la hung vĩ của trời cao biển rộng, hay nơi đồng ruộng rừng sâu. Chính cuộc sống du mục này đã là một nguyên nhân khiến […]

Trại Anoma – Ni Liên: Hình thức và Hiệu lệnh tập họp

Sự tập họp cần phải nhanh chóng và có hình thức đẹp. Người điều khiển phải báo trước cho Đoàn sinh biết các hiệu lệnh bằng còi, miệng, tay, chuông, đèn… Muốn cho sự tập họp được nhanh chóng thì các hiệu lệnh phải được trình bày cho Đoàn sinh biết trước và phải trình […]

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ