Chúc Mừng Năm Mới

Tác giả QuangMai

QuangMai - người đã viết 2026 bài viết cho Thư Viện Gia Đình Phật Tử.

Sáng Lập Viên Thư Viện GĐPT

Gửi mail cho người viết | QuangMai's RSS

Những bài được viết bởi QuangMai

Trại Anoma – Ni Liên: Đội Chúng tự trị

A. Tinh thẩn Đội, Chúng tự tri : Đội Chúng tự tri, là một phương pháp giáo dục hữu hiệu để cải thiện đức tính, áp dụng trong phạm vi sinh hoạt của một đơn vi ngành Thiếu. Tinh thần căn bản của nó là tạo cho mỗi người biết tự mình góp sức vào việc xây […]

Trại Anoma – Ni Liên: Trại Đội Chúng

I. NGUỒN GỐC TRẠI : Thời thượng cổ của loài người không đóng khung trong một căn nhà nhỏ bé chật hẹp mà trái lại được lồng vào khung cảnh bao la hung vĩ của trời cao biển rộng, hay nơi đồng ruộng rừng sâu. Chính cuộc sống du mục này đã là một nguyên nhân khiến […]

Trại Anoma – Ni Liên: Hình thức và Hiệu lệnh tập họp

Sự tập họp cần phải nhanh chóng và có hình thức đẹp. Người điều khiển phải báo trước cho Đoàn sinh biết các hiệu lệnh bằng còi, miệng, tay, chuông, đèn… Muốn cho sự tập họp được nhanh chóng thì các hiệu lệnh phải được trình bày cho Đoàn sinh biết trước và phải trình […]

Trại Anoma – Ni Liên: Báo chí Đội Chúng

I. KHÁI NIỀM: Ngoài các mục Phật Pháp, chuyên môn… ở Gia Đình Phật Tử còn chú trọng đặc biệt vấn đề huấn luyện cho đoàn sinh về văn nghệ. Văn nghệ gồm nhiều bộ môn. Ca nhạc, kịch, vũ và báo chí. Vấn đề chúng ta sẽ bàn luận ở đây là báo chí. Chính […]

Trại Anoma – Ni Liên: Phương hướng

(Chưa cập nhật tài liệu theo chương trình mới năm 2010- Tạm thời sử dụng tài liệu củ). I. KHÁI NIỆM VẾ PHƯƠNG HƯỚNG : Để xác định vị tri của một điểm trên mặt đất đối với quan sát viên, cần phải biết rõ điểm ấy ở trên phương nào đôì với mình. Để đáp ứng […]

Trại Anoma – Ni Liên: Cấp cứu

(Chưa cập nhật tài liệu theo chương trình mới năm 2010- Tạm thời sử dụng tài liệu củ). I. BẤT TỈNH 1.  Bịnh trạng và nguyên nhân : Người bị bất tỉnh thường không cử dộng, mặt tái nhợt hẳn, mạch đập nhẹ, sở dĩ bất tĩnh là do các nguyên nhân sau: –  Bị đau […]

Tài Liệu Trại Anoma – Ni Liên (Trọn bộ)

XIN LỔI! TÀI LIỆU ĐANG CẬP NHẬT, CHƯA PHÂN BỔ THÀNH BÀI http://www.gdptvietnam.com/tai-lieu-trai-anoma-nilien-phan-ii.gdptvn PHẦN I: I. PHẬT PHÁP Khóa  1: Tam Quy – Ngũ giới. II.  TINH THẦN Khóa 2: Ý Nghĩa Tên, Mục Đích, Khẩu Hiệu & Luật Trại : Anôma – Ni liên Mở Đầu: Cơ sở hạ tầng và căn bản của GĐPT […]

Trại Lộc Uyển: Vấn đề Huấn luyện Huynh Trưởng GĐPTVN

I. QUAN NIỆM VỀ HUẤN LUYỆN TRONG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ : Vấn đề huấn luyện là vấn đề quan trọng bậc nhất của sinh họat Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử. Nói đến huấn luyện Huynh trưởng không phải chỉ nói đến các trại huấn luyện mà thôi, Huynh trưởng đến dự trại mà […]

Tinh thần Trại Lộc Uyển

Tinh thần Trại Lộc Uyển

Lộc Uyển cũng có tên gọi là Lộc Giả hoặc Lộc Giả Uyển. Chính nơi này Đức Phật đã thuyết pháp cho 5 anh em Kiều Trần Như bằng pháp môn Tứ Diệu Đế, và chính pháp môn Tứ Diệu Đế đã khai thị cho Kiều Trần Như, Ác Bệ, Thập Lịch Ca Diếp, Ma Ha Nam Câu Ly và Bạc Đề được ngộ đạo và chứng nhập quả vị La Hán…

Trại Lộc Uyển: Đức tin của người Huynh Trưởng GĐPT

I. MỞ ĐẦU : Trước khi nhập diệt, Đức Phật còn độ cho ông Tu Bạt Đà La là một ông già Ba La Môn trên 120 tuổi. Đức Phật đã dạy ông này rằng “ Đừng tin ai cả, dù là lời phát ngôn của một vị giáo chủ, của truyền thống để lại […]

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ