MỪNG ĐÓN ĐÀN CHIM OANH VỀ TỤ HỘI KẾT ĐOÀN
HỘI THI OANH LAM TOÀN QUỐC GĐPTVN 2019

Tác giả QuangMai

QuangMai - người đã viết 2204 bài viết cho Thư Viện Gia Đình Phật Tử.

Sáng Lập Viên Thư Viện GĐPT

Gửi mail cho người viết | QuangMai's RSS

Những bài được viết bởi QuangMai

Hoàng Lê Nhất Thống Chí

Hoàng Lê Nhất Thống Chí

– Tác phẩm: Hoàng Lê Nhất Thống Chí.
– Tác giả: Ngô Gia Văn Phái.
– Dịch giả: Nguyễn Đức Vân & Kiều Thu Hoạch.

Đại Nam Thực Lục Chính Biên

Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục – Quốc Sử Quán triều Nguyễn soạn thảo (1856-1881) – Viện Sử Học dịch (1957-1960) – Nhà xuất bản Giáo Dục ấn hành 1998 – Nhóm Lê Bắc, Công Đệ, Ngọc Thủy, Tuyết Mai, Thanh Quyên chuyển thành ấn bản điện tử (2001).

DOWNLOAD FILE .PDF

Phủ Biên Tạp Lục

Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca

Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca

Tác phẩm này theo lời bạt của bản in năm 1870 thì tác giả nguyên thủy là Lê Ngô Cát sáng tác với 1887 câu lục bát, được án sát tỉnh Bình Định Phạm Đình Toái sửa lại thành 1027 câu. Bản chữ quốc ngữ đầu tiên cũng xuất hiện năm 1870 do Trương Vĩnh Ký diễn âm…

Gia Định Thành Thông Chí

Gia Định Thành Thông Chí

Gia Định Thành Thông Chí (嘉定城通志) hay Gia Định thông chí (嘉定通志) là một quyển địa chí của Trịnh Hoài Đức (1765-1825) viết về miền đất Gia Định bằng chữ Hán cổ và chữ Nôm, là một sử liệu quan trọng về Nam bộ Việt Nam thời nhà Nguyễn…

Việt Sử Tiêu Án

Việt Sử Tiêu Án

Việt Sử Tiêu Án (Từ Hồng Bàng đến nội thuốc nhà Minh)- Soạn giả: Ngọ Phong Ngô Thời Sỹ – Ngô Gia Văn Phái – 1775 (Thế kỷ thứ XVIII). Dịch giả: Hội Việt Nam Liên Lạc Văn Hóa Á Châu (1960) – Nhóm Công Đệ, Doãn Vượng, Lê Bắc thực hiện ấn bản điện tử năm 2001.

An Nam Chí Lược

An Nam Chí Lược

An Nam Chí Lược (安 南 志 略) – Soạn giả: Lê Tắc – 1335 (TK XIV). Dịch giả: Ủy Ban Phiên Dịch Sử Liệu VN Viện Đại Học Huế – 1960. Công Đệ, Đoàn Vượng, Lê Bắc thực hiện ấn bản điện tử năm 2001.

Đại Việt Sử Lược

Đại Việt Sử Lược

Đại Việt Sử Lược – Soạn giả: Khuyết Danh. Dịch giả: Nguyễn Gia Tường – 1972. Công Đệ, Lê Bắc thực hiện ấn bản điện tử năm 2001.

Đại Việt Thông Sử

Đại Việt Thông Sử

Đại Việt Thông Sử – Soạn giả: Lê Quý Đôn -1759 (Thế kỷ XVIII). Dịch giả: Lê Mạnh Liêu; Tủ Sách Cổ Văn – 1973. Công Đệ. Lê Bắc thực hiện ấn bản điện tử năm 2001 (có tham khảo thêm dịch bản của Ủy Ban Dịch Thuật Viện Sử Học Hà Nội (NXB Khoa […]

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ