Tác giả QuangMai

QuangMai - người đã viết 2550 bài viết cho Thư Viện Gia Đình Phật Tử.

Sáng Lập Viên Thư Viện GĐPT

Gửi mail cho người viết | QuangMai's RSS

Những bài được viết bởi QuangMai

Một bài thơ

Một bài thơ

Người không hiểu cho rằng Thiền Sư Bố Nạp bị Thiền Sư Khế Tung bức bách mà chết. Thực ra, cách nhìn sống chết đối với các Thiền Sư đó là một sự khám phá, chỉ cần có người truyền thừa, liền buông tay mà đi, thong dong tự tại, còn có gì đẹp hơn cái này!…

Chôn sống một chỗ

Chôn sống một chỗ

Việc đánh chưởi trong thiền môn, chúng ta không thể đem quan niệm thế tục mà so sánh được. Bởi vì sự đánh chưởi của Thiền Sư là tiếp tâm, là truyền pháp…

Trường Đào Tạo Huynh Trưởng A-DẬT-ĐA

Trường Đào Tạo Huynh Trưởng A-DẬT-ĐA

Trường Đào Tạo Huynh Trưởng A Dật Đa biểu trưng cho sắc thái đặc biệt của sinh hoạt Gia Đình Phật Tử Miền Vĩnh Nghiêm hay nói khác hơn là của Gia Đình Phật Tử thuộc Giáo Hội Tăng Già Bắc Việt Tại Miền Nam…

Pháp tu “Dừng một phút”

Pháp tu “Dừng một phút”

Vì vậy, trong cuộc sống bạn nên thường xuyên dừng lại để suy nghĩ, để kiểm tra lại thân, miệng, ý của mình, cho dù chỉ một phút thôi. Tuy một phút rất ngắn ngủi, nhưng đôi khi nó cũng giúp bạn cứu vãn, hoặc xoay chuyển được những cục diện lớn lao…

Ý Tổ Sư từ Tây sang

Ý Tổ Sư từ Tây sang

Dùng hương bản đánh người, đó là đem thiền trao cho, cho nên hương bản chính là ý Tổ Sư từ Tây sang rồi. Dùng bồ đoàn đánh, bồ đoàn là vật để lễ bái, đó là dùng tâm phàm để tiếp xúc tâm Phật, cho nên bồ đoàn cũng nói lên ý Tổ Sư từ Tây sang rồi…

Đến hỏi ông ấy

Đến hỏi ông ấy

Thiền Sư Kính Sơn là một trong những vị cổ đức chứng ngộ thiền rất cao, nhưng Ngài thiếu phương tiện quán cơ khải phát người học. Qua tiếng hét của Thiền Sư Lâm Tế, quả thật có đủ công lực phấn phát kẻ điếc người mù…

Theo dấu chân xưa

Theo dấu chân xưa

Chúng ta không thể mặc nhiên nhận về mình quyền dẫn dắt, dạy dỗ thế hệ trẻ khi chưa soi rọi lại chính bản thân mình để tự tu sửa và hoàn thiện. Nguyên lý giáo dục truyền thống của Phật Giáo luôn nhấn mạnh ở sự thực hành hơn là lý thuyết…

Không có đạo tâm

Không có đạo tâm

Thiện ác, phải quấy, được mất, dơ sạch đó là cảnh giới nhận biết của tâm phân biệt. Đạo chơn chánh, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, không sạch, không dơ.

Không có miệng để thuyết pháp

Không có miệng để thuyết pháp

Đạo Niệm thọ giới hơn mười năm mà không biết trọng pháp. Thiền Sư Thạch Thê điểm phá cho ông, mây mù trong tâm bao nhiêu năm nay đều tan biến. Đó mới gọi là thiền thoại nhập tâm…

Cành hoa tầm gửi

Cành hoa tầm gửi

Tự dưng tôi có liên tưởng Gia Đình Phật Tử, hơn 70 năm rồi, hơn một đời người rồi. Nhìn lại Gia Đình Phật Tử khác chi Cành Hoa Tầm Gửi, tốt đẹp xinh tươi trên những loại thân cây khác…

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ

  • @ Bài đọc nhiều nhất