Tưởng niệm Đức Bổn Sư nhập Niết-bàn

Tác giả QuangMai

QuangMai - người đã viết 2137 bài viết cho Thư Viện Gia Đình Phật Tử.

Sáng Lập Viên Thư Viện GĐPT

Gửi mail cho người viết | QuangMai's RSS

Những bài được viết bởi QuangMai

Bậc Chánh Thiện: Bát Quan Trai

Bậc Chánh Thiện: Bát Quan Trai

A. DẪN NHẬP : Đức Phật Thích Ca nói Pháp gần 50 năm có đến 84.000 pháp môn vô lượng diệu nghĩa. Mặc dù giáo pháp nhiều như thế nhưng không ngoài ba môn chính “ giới, định, huệ ”. Trong “ giới, định, huệ ” thì giới là phần quan trọng, là phần căn […]

Bậc Chánh Thiện: Lục Độ

Bậc Chánh Thiện: Lục Độ

( Tài liệu Tu học Ngành Thiếu – Bậc Chánh Thiện do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2006 – PL 2550 )   A. DẪN NHẬP Lục độ là  pháp môn tu đặc thù, pháp môn cao nhất trong sự hành trì của đạo Phật, đòi hỏi hành giả phải an […]

Bậc Chánh Thiện: Ngũ Minh Pháp

Bậc Chánh Thiện: Ngũ Minh Pháp

A. DẪN NHẬP : Cách đây 2549 năm để có đủ những phương thức hoằng pháp thích hợp với từng hoàn cảnh, địa dư, phong thổ, tập quán của mỗi quốc độ, Đức Phật đã chỉ dạy cho các đệ tử  năm kiến thức cần phải có của một người hoằng pháp. Và nhất là […]

Bậc Chánh Thiện: Đại ý Kinh – Chú – Kệ

Bậc Chánh Thiện: Đại ý Kinh – Chú – Kệ

A. GIỚI THIỆU : Trong kho tàng kinh điển Phật giáo được đề cập đến dưới danh xưng: Kinh – Luật – Luận mà những người con Phật được thọ hưởng hiện nay được hình thành từ những lời Đức Thế tôn thuyết giáo, từ những luận giải hay những bài thuyết giảng về yếu […]

Bậc Chánh Thiện: Khái lược Phật giáo Việt Nam thời đại Đinh – Lê – Lý – Trần

Bậc Chánh Thiện: Khái lược Phật giáo Việt Nam thời đại Đinh – Lê – Lý – Trần

I. KHÁI LƯỢC GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ DÂN TỘC : Giai đoạn lịch sử này là giai đoạn độc lập của dân tộc Việt Nam,kéo dài 431 năm, từ năm Đinh Tiên Hòang xưng đế đến năm Trần Thuận Tông nhường ngôi cho Trần Thiếu Đế(Thái Tử An) rồi bị Quý Ly cướp ngôi,(1400) chia […]

Bậc Chánh Thiện: Kinh Thiện Sinh

Bậc Chánh Thiện: Kinh Thiện Sinh

A. DẪN NHẬP Là một Đoàn sinh Gia Đình Phật Tử ViệtNamluôn luôn phải ghi nhớ mục đích của tổ chưc là “ Đào luyện thanh, thiếu, đồng niên thành Phật Tử chân chính, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo ”. Vì lẽ đó, trước tiên cần phải từng bước […]

Bậc Chánh Thiện: Lịch sử Phật giáo Việt Nam thời đại Lê – Nguyễn

Bậc Chánh Thiện: Lịch sử Phật giáo Việt Nam thời đại Lê – Nguyễn

I. ĐẠI CƯƠNG LỊCH SỬ VIỆT NAM TRIỀU LÊ – NGUYỄN : Lịch sử ViệtNamtrong giai đoạn nầy có thể chia làm 3 giai  đọan : 1. Giai đoạn nhà Lê trị vì từ 1427 – 1527 : Giai đoạn nầy kéo dài 99 năm qua 10 đời từ Triều đại vua Lê Thái Tổ […]

Bậc Chánh Thiện: Tổ Nguyên Thiều

Bậc Chánh Thiện: Tổ Nguyên Thiều

I. LƯỢC SỬ  1. Thân thế và đạo nghiệp : Thiền sư gốc người ở huyện Trinh Hương, phủ Triều Châu tỉnh Quảng Đông, con nhà họ Tạ, sanh vào giờ Tuất ngày 18 tháng 05 năm Mậu Tý (08.07.1648). Viên tịch vào ngày 19 tháng 10 năm Mậu Thân (20.11.1728). Năm 19 tuổi (1666) […]

Bậc Chánh Thiện: Tổ Liễu Quán

Bậc Chánh Thiện: Tổ Liễu Quán

Nước ta từ sau ngày Doãn Quốc Công Nguyễn Hoàng (1558 – 1613) vào trấn thủ đất Thuận Quảng, dần dần biến thành một vùng cai trị riêng cắt đứt liên hệ với vua Lê ở miền Bắc, lấy sông Danh làm ranh giới chia cắt Việt Nam thành hai mà sử gọi là Đàng […]

Bậc Chánh Thiện: Khái lược các vị Tổ Thiền Tông Trung Hoa

Bậc Chánh Thiện: Khái lược các vị Tổ Thiền Tông Trung Hoa

1. SƠ TỔ BỒ ĐỀ ĐẠT MA : Bồ-Đề Đạt-Ma dịch là Pháp, tức quy tắc hay chấp trì. Nghĩa là sơ tổ của phái Thiền-tông Trung-Quốc và là tổ thứ 28 của Phật giáo Ấn-Độ. Ngài kế thừa Phật Pháp từ tổ Ca-Diếp là đệ nhất tổ. Ngài người Nam Thiên-Trúc dòng Sát-Đế-Lợi, con […]

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ