Tác giả QuangMai

QuangMai - người đã viết 2268 bài viết cho Thư Viện Gia Đình Phật Tử.

Sáng Lập Viên Thư Viện GĐPT

Gửi mail cho người viết | QuangMai's RSS

Những bài được viết bởi QuangMai

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Bản Kỷ – Quyển XII (Phần 1)

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Bản Kỷ – Quyển XII (Phần 1)

Thánh Tông Thuần Hoàng Đế tên húy là Tư Thành, lại húy là Hạo, là con thứ tư của Thái Tông. Ở ngôi 38 năm, thọ 56 tuổi, băng táng ở Chiêu Lăng. Vua sáng lập chế độ, văn vật khả quan, mở mang đất đai, cõi bờ khá rộng, thực là bậc vua anh hùng tài lược, dẫu Vũ Đế nhà Hán, Thái Tông nhà Đường cũng không thể hơn được…

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Bản Kỷ – Quyển XI (Phần 2)

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Bản Kỷ – Quyển XI (Phần 2)

NHÂN TÔNG TUYÊN HOÀNG ĐẾ tên húy là Bang Cơ, con thứ ba của Thái Tông, mẹ là Tuyên Từ hoàng thái hâu Nguyễn thị, tên húy là Anh, người làng Bố Vệ, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa. Vua sinh năm Tân Dậu, Đại Bảo năm thứ 2 [1441], tháng 6, ngày Giáp Tuất mồng 9. Năm thứ 3 [1442], tháng 6, ngày 6 được lập làm hoàng thái tử; đến tháng 8, ngày 12 lên ngôi, đổi niên hiệu là Thái Hòa…

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Bản Kỷ – Quyển XI (Phần 1)

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Bản Kỷ – Quyển XI (Phần 1)

Thái Tông Văn Hoàng Đế: Tên húy là Nguyên Long, con thứ của vua Thái Tổ, ở ngôi 9 năm, băng khi đi tuần về miền Đông, thọ 20 tuổi, táng ở Hựu Lăng. Vua thiên tư sáng suốt, nối vận thái bình; bên trong ức chế quyền thần, bên ngoài đánh dẹp Di Địch. Trọng đạo sùng nho, mở khoa thi chọn hiền sĩ; xử tù, xét án phần nhiều tha thứ khoan hồng…

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Bản Kỷ – Quyển X (Phần 2)

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Bản Kỷ – Quyển X (Phần 2)

Xét Minh sử, đoạn trước chép: Hoàng Phúc từ Giao Châu trở về, trước đó, Mã Kỳ [47b] đã nhiều lần tâu xin cho Phúc trở lại chức cũ, vì người Giao Chỉ rất nhớ Phúc. Vua Minh theo lời tâu, sau Phúc cùng đi với với Liễu Thăng. Đến khi qu6an Minh bị thua. Phúc bị quân ta bắt được, xuống ngựa van lạy, quân ta không nỡ giết…

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Bản Kỷ – Quyển X (Phần 1)

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Bản Kỷ – Quyển X (Phần 1)

Đại Việt Sử Ký Bản Kỷ Toàn Thư. Quyển X (Phần1) – Kỷ Nhà Lê:
1/Thái Tổ Cao Hoàng Đế: Vua họ Lê, tên húy là Lợi, người hương Lam Sơn, huyện Lương Giang, trấn Thanh Hóa1382 . Ở ngôi 6 năm, thọ 51 tuổi, táng ở Vĩnh Lăng.
Vua hăng hái dấy nghĩa binh đánh dẹp giặc Minh…

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Bản Kỷ – Quyển IX

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Bản Kỷ – Quyển IX

Đại Việt Sử Ký Bản Kỷ Toàn Thư. Quyển IX [1a] Kỷ Hậu Trần 1/ Giản Định Đế Tên húy là Ngỗi, con thứ của Nghệ Tông, tên hiệu cũ là Giản Định, họ Hồ đổi phong là Nhật Nam Quận Vương. Cuối đời Hồ, khởi binh khôi phục nhà Trần. Ở ngôi hơn 2 […]

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Bản Kỷ – Quyển VIII

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Bản Kỷ – Quyển VIII

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Bản Kỷ – Quyển VIII [1a] Kỷ Nhà Trần 1/Phế Đế Tên húy là Hiện, con trưởng của Duệ Tông, mẹ là bà Gia Từ hoàng hậu Lê thị, sinh ngày mồng 6 tháng 3, năm Đại Trị thứ 4, Tân Sửu (1361), đến khi Duệ Tông đi đánh […]

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Bản Kỷ – Quyển VII

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Bản Kỷ – Quyển VII

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Bản Kỷ – Quyển VII [1a] Kỷ Nhà Trần 1/Hiến Tông Hoàng Đế Tên húy là Vượng, con thứ của Minh Tông, mẹ đích là Hiến Từ tuyên thánh hoàng thái hậu, mẹ sinh là Minh Từ hoàng thái phi Lê thị. Ở ngôi 13 năm, thọ 23 tuổi, […]

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Bản Kỷ – Quyển VI

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Bản Kỷ – Quyển VI

Đại Việt Sử Ký Bản Kỷ Toàn Thư. Quyển VI [1a] Kỷ Nhà Trần 1/ Anh Tông Hoàng Đế Tên là Thuyên, con trưởng Nhân Tông, mẹ là Khâm Từ Bảo Thánh hoàng thái hậu, ở ngôi 21 năm, nhường ngôi 6 năm, thọ 45 tuổi, băng ở cung Trùng Quang, phủ Thiên Trường, táng […]

Tìm hình hài đất mẹ qua những bức dư đồ cổ

Tìm hình hài đất mẹ qua những bức dư đồ cổ

Trong lúc nước nhà lại đang bị lăm le bởi nạn ngoại xâm… BBT trang trọng giới thiệu cùng quý bạn đọc những tư liệu cổ và cận đại về địa chí dân tộc Việt hùng anh mà chúng tôi đã sưu tập được. Chúng tôi sẽ cố gắng tiếp tục tìm kiếm để cung cấp thêm và rất mong muốn được quý bạn đọc cộng tác cho công việc đáng làm này…

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ

  • @ Bài đọc nhiều nhất