Nam Mô Tự Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Tứ Thế
Trùng Kiến Quảng Hương Già Lam Viện Chủ
Húy Thượng Nguyên Hạ Mỹ Tự Đức Chơn Hiệu Hải Tánh
Đại Lão Hòa Thượng Giác Linh

Tác giả QuangMai

QuangMai - người đã viết 2013 bài viết cho Thư Viện Gia Đình Phật Tử.

Sáng Lập Viên Thư Viện GĐPT

Gửi mail cho người viết | QuangMai's RSS

Những bài được viết bởi QuangMai

Pháp Hội Thù Ân II – Cung An Chức Sự

Pháp Hội Thù Ân II – Cung An Chức Sự

Sau Lễ Hưng Tác – Thượng Phan, vào lúc 8g30 ngày hôm nay (26.10.2018 – 18.9 Mậu Tuất), toàn thể Lam viên trang nghiêm đạo tràng lâm nghi tác lễ thỉnh sư Cung an chức sự Trai đàn Pháp Hội Thù Ân…

Pháp Hội Thù Ân II – Tác bạch thỉnh cầu Đại Tăng chứng minh Pháp Hội

Pháp Hội Thù Ân II – Tác bạch thỉnh cầu Đại Tăng chứng minh Pháp Hội

Giờ này tràng phang giương cao bao tâm nguyện hiếu ân kiến lập, pháp tràng cung thiết trang nghiêm, chung bản hòa thanh cung thỉnh mười phương Tam Bảo, Hiền Thánh chứng minh Pháp Hội, nơi đạo tràng cử hành lễ Cung An Chức Sự…

Pháp Hội Thù Ân II – Lễ Hưng Tác – Thượng Phan

Pháp Hội Thù Ân II – Lễ Hưng Tác – Thượng Phan

Hôm nay, ngày 26.10.2018 (18.9 Mậu Tuất), từ mờ sáng, các phái đoàn Lam Viên GĐPT trên toàn quốc đã lần lượt vân tập về chùa Pháp Vân (quận Tân Phú, Sài Gòn), câu hội Pháp Hội Thù Ân lần thứ hai…

Pháp Hội Thù Ân II – Thiết lập đàn tràng

Pháp Hội Thù Ân II – Thiết lập đàn tràng

Thiết đàn Pháp Hội Thù Ân lần thứ 2 GĐPTVN Trên Thế Giới…

Tâm điểm của Thiền Định (Chương XIII)

Tâm điểm của Thiền Định (Chương XIII)

Một khi đã “quán thấy” được tâm thức thần bí nhất của mình qua các thể dạng trần trụi và đơn sơ của nó thì mình cũng sẽ cảm nhận được sự im lặng như một quả núi và sự mênh mông như đại dương của sự hiện hữu…

Pháp Hội Thù Ân II – Lễ Chiêu Phan Sơn Thủy

Pháp Hội Thù Ân II – Lễ Chiêu Phan Sơn Thủy

Lam Viên Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới nhất tâm chung lòng nguyện cầu hồng ân Chư Phật, Chư Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng; nguyện cầu anh linh Chư Giác Linh, Chơn Linh, Hương Linh gia trì cho đại Phật sự Pháp Hội Thù Ân lần thứ II thập phần viên mãn.

Tâm điểm của Thiền Định (Chương XII)

Tâm điểm của Thiền Định (Chương XII)

Nếu luyện tập thiền định về tâm thức thần bí nhất nhưng thiếu suy tư tinh tế thì việc luyện tập đó cũng chỉ xoay quanh các sinh hoạt khái niệm, tức là ở một cấp bậc sơ đẳng, mang tính cách tạm thời và phụ thuộc. Tâm thức đó thấp hơn so với tri thức căn bản tự tại…

Niềm tin và trí tuệ

Niềm tin và trí tuệ

Niềm tin của người Phật Tử là gì? Đó là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin Giới và sâu thẳm hơn nữa là tin rằng, mình có Bồ-đề tâm và tin rằng hết thảy chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Đó là đức tin của người Phật Tử Đại Thừa….

Tâm điểm của Thiền Định (Chương XI)

Tâm điểm của Thiền Định (Chương XI)

Các khái niệm đủ loại tạo ra cho chúng ta mọi thứ toại nguyện cũng như đau buồn, tốt đẹp cũng như xấu xa. Thế nhưng thật ra không có một khái niệm nào có thể xâm phạm vào bên trong không gian của trí tuệ nguyên sinh hiện ra một cách tự nhiên…

Chương trình Pháp Hội Thù Ân II GĐPTVN Trên Thế Giới

Chương trình Pháp Hội Thù Ân II GĐPTVN Trên Thế Giới

CHƯƠNG TRÌNH PHÁP HỘI THÙ ÂN LẦN THỨ II GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚI (Từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 10 năm 2018 – Nhằm ngày 18 đến ngày 20 tháng 9 ÂL năm Mậu Tuất)…

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ