Tác giả QuangMai

QuangMai - người đã viết 2505 bài viết cho Thư Viện Gia Đình Phật Tử.

Sáng Lập Viên Thư Viện GĐPT

Gửi mail cho người viết | QuangMai's RSS

Những bài được viết bởi QuangMai

Hệ thống các phép Thiền Định – Bài 9: Cách biểu trưng về năm thành phần trong các bảo tháp

Hệ thống các phép Thiền Định – Bài 9: Cách biểu trưng về năm thành phần trong các bảo tháp

Trong nền tư tưởng và nghệ thuật Phật Giáo, bốn phẩm tính của rupa được biểu trưng bởi bốn thành phần vật chất là: đất, nước, lửa và không khí. Các thành phần này không phải là các “sự vật” hay “vật thể”…

Hệ thống các phép Thiền Định – Bài 8: Dhyana trong thế giới hình tướng và vô hình tướng

Hệ thống các phép Thiền Định – Bài 8: Dhyana trong thế giới hình tướng và vô hình tướng

Kinh sách Hán ngữ dịch chữ dhyana là “định” / 禪, kinh sách tiếng Việt dịch lại từ tiếng Hán là “thiền”, “thiền định” hay “thiền-na”, kinh sách Tây phương dịch chữ này là “absorption” với ý nghĩa là một thể dạng lắng sâu của tâm thức…

Ai là người sau?

Ai là người sau?

Trong thật tướng chân lý, xưa nay tất cả đều như không, không có sự đối đãi thị phi, tốt xấu. Ví như trói cột và giải thoát, không và có, trước và sau, những thứ này là pháp tương đối, không hợp với Thiền. Thiền lìa tứ cú, bặt bách phi, không nói nó là gì cả…

Làm ác và tu thiện

Làm ác và tu thiện

Nên biết rằng làm thiện được sanh lên lại chấp vào pháp hữu vi cho là cứu cánh giải thoát, đó là lầm rồi! Khi làm ác rơi xuống, rồi thối chí nản lòng, cho rằng đời người không còn hy vọng gì cả, đó cũng là lầm…

Kinh Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm

Kinh Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm

Bốn lĩnh vực quán niệm (quán Thân, quán Thọ, quán Tâm, quán Pháp) này được nói đến trong các bản kinh Hán ngữ có tên là kinh Tứ Niệm Xứ (四 念 處 – Sankrit: smṛtyupasthāna – Pali: satipaṭṭhāna-sutta)…

Hệ thống các phép Thiền Định – Bài 7: Bốn thể dạng vô biên của tâm thức

Hệ thống các phép Thiền Định – Bài 7: Bốn thể dạng vô biên của tâm thức

Một số người có thể nghĩ rằng mình sẵn lòng thương yêu kẻ khác, thế nhưng nếu không thương được thì cũng chẳng sao, con người mình là như thế, chẳng làm gì khác hơn được. Thế nhưng Phật Giáo không nhìn mọi sự theo cung cách đó…

Lão tăng sao giống lừa?

Lão tăng sao giống lừa?

Thật ra, thấy được là không thấy, không thấy mới là thấy. Sự vật trên thế gian này đều là pháp sanh diệt biến đổi, tất cả đều vô thường, vậy giống cái gì? Pháp thân đồng như hư không, tuy hư không vô tướng mà không có cái gì chẳng giống…

Hệ thống các phép Thiền Định – Bài 6: Các cấp bậc cảm nhận và phi cảm nhận về cái tôi

Hệ thống các phép Thiền Định – Bài 6: Các cấp bậc cảm nhận và phi cảm nhận về cái tôi

Sự chú tâm dường như cũng chỉ đơn giản là cách khuyên chúng ta đứng ra xa với chính mình – nhất là đối với các thứ xúc cảm tiêu cực – và không nên cảm nhận bất cứ một thứ gì cả, mà chỉ cần quan sát chính mình, như nhìn vào một người nào khác vậy…

Hệ thống các phép Thiền Định – Bài 5: Sự nhận thức điên loạn và sự nhận thức đúng đắn

Hệ thống các phép Thiền Định – Bài 5: Sự nhận thức điên loạn và sự nhận thức đúng đắn

Sự nhận thức hòa nhập là một sự nhận thức về mình, thế nhưng đồng thời qua sự nhận thức đó mình cũng cảm nhận được cùng một lúc cả con người của mình. Sự cảm nhận đó về chính mình có thể là tích cực hay tiêu cực…

Phật Pháp cho tuổi trẻ – Dharma for Youth (song ngữ Việt-Anh)

Phật Pháp cho tuổi trẻ – Dharma for Youth (song ngữ Việt-Anh)

Sách được soạn thảo dựa vào tài liệu của Cơ Sở Giáo Dục Phật Giáo Anh Quốc (Buddhist Education Foundation, UK). Nguyên tác tiếng Anh của các tác giả: Jing Yin, Ken Hudson và W. Y. Ho. Minh họa: Yanfeng Liu. Dịch giả: Tâm Minh Ngô Tằng Giao…

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ

  • @ Bài đọc nhiều nhất