Tác giả trunghieu

trunghieu - người đã viết 3 bài viết cho Thư Viện Gia Đình Phật Tử.

Gửi mail cho người viết | trunghieu's RSS

Những bài được viết bởi trunghieu

Mừng Chu Niên 6 Thư Viện GĐPT

Mừng Chu Niên 6 Thư Viện GĐPT

Mừng Chu Niên Thư Viện GĐPT lần thứ 6 (11.11.2011 – 11.11.2017) – Trung Hiếu PHẠM THỊ HỒNG VÂN

Bức thư dạy con trứ danh của Thủ Tướng Đài Loan

Bức thư dạy con trứ danh của Thủ Tướng Đài Loan

Con có thể yêu cầu mình phải đối xử tốt với người khác, nhưng không thể kỳ vọng người khác phải đối xử tốt với con. Con đối xử người ta thế nào không có nghĩa là người ta sẽ đối xử lại mình như thế ấy…

Thông tin thay thông báo ngưng tổ chức Chu Niên Thư Viện GĐPT

Thông tin thay thông báo ngưng tổ chức Chu Niên Thư Viện GĐPT

Hôm nay, kỷ niệm Chu Niên lần thứ 5 Trang Thư Viện GĐPT -http://thuviengdpt.info – (11.11.2011-11.11.2016) nhưng do hoàn cảnh gia đình người Chủ Nhiệm Thư Viện đang trong tình trạng Tang Gia bối rối nên mọi kế hoạch đều bị hủy bỏ. Tiếc thay!…

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ

  • @ Bài đọc nhiều nhất