Bài thơ đưa tiển

Viết nhân Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ III tại Bangkok, Thái Lan.

Từ Lĩnh Nam sen thơm lừng bốn biển
Áo lam hiền hòa vươn tới năm châu
Sư tử tần thân, vua tượng đã hồi đầu
Trong gian khó gọi nhau tìm nguồn cội.

Cắm rể bao năm hòa nhập vùng đất mới
Sỏi đá khô cằn không ngăn được mầm xanh
Bồ đề vươn cao, nẩy lá thêm cành
Sen trắng nở, tỏa hương trời phương ngoại.

Đại Hội III, cờ sen bay phất phới
Ngạo nghễ lưng trời thách đố gian nan
Bi hùng thay những cánh chim lam
Vượt ngàn dặm tụ đàn trên xứ lạ.

Xin gởi theo anh: mặn nồng từ đất mẹ
Nước mắt, mồ hôi, xương máu kẻ mở đường
Biển lửa bập bùng cháy rực quê hương
Đức Bồ Tát ngồi yên ngăn bạo lực.

Xin gởi theo anh tinh thần bất khuất
Vì đạo quên mình: Đại Thức; Duy Trinh
Để mai đây trên vạn nẻo hành trình
Máu vô úy thắm tô dòng Lam sử.

Tôi gởi tình tôi theo anh về hội nghị
Là nổi niềm trăn trở bốn mươi năm
Trăm núi, ngàn sông, đại mạc, biển ngàn
Lý tưởng sống không bao giờ phai nhạt

Tôi gởi lòng tôi theo anh về Vọng Các
Hãy nói dùm tôi bao khát vọng quê nhà
Đất không lành giữ trên cành chim vẫn hót
Bầu bí khác dòng vẫn chung một giàn hoa.

 

TÂM HOÀI