Bậc Tung Bay: Băng đầu gối

1.  Băng đầu gối

Cách băng: (Hình 1: Băng bằng băng y tế; Hình 2: Băng bằng khăn; Hình 3: Cách xếp khăn để băng; Hình 4: Vết thương được băng bằng khăn).

  

2.  Cách dùng thuốc đỏ :

–   Thuốc đỏ là loại khử trùng bằng vết thương nhẹ như trầy da, chảy máu …

–   Muốn dùng thuốc đỏ em nên dùng một ít bông gòn, nhúng thuốc bôi lên vết thương một cách nhẹ nhàng.

(Chú thích: Hiện nay hầu như không còn dùng thuốc đỏ)

3.  Cách dùng cồn 90° (Alcool) :

Đối với những vết thương chảy máu hơi nhiều và sâu hơn, ta dùng Alcol để khử trùng. Em nhớ là nếu vết thương sâu quá em phải báo tin ngay cho người lớn lo liệu.

————– oOo ————–

Nguồn: Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Tung Bay – BHD Trung Ương GĐPTVN tu chỉnh năm 2004.