Kính Mừng Đại Lễ Đức Bổn Sư Thành Đạo

Trang chủ » Vườn thư giãn » Truyện Phật Giáo

Bậc Sơ Thiện: Chuyện cặp mắt thái tử Câu Na La

Bậc Sơ Thiện: Chuyện cặp mắt thái tử Câu Na La

Ngày xưa ở xứ Ấn Độ có một vị vua tên là A Dục trị dân rất công bình, vợ Ngài là Hoàng hậu Liên Hoa rất hiền thục, người con trai đầu của hai người có cặp mắt đẹp và hiền từ như chim Câu Na La cho nên đặt tên Thái tử là […]

Bậc Sơ Thiện: Chuyện Hoàng Tử Nhẫn Nhục

Bậc Sơ Thiện: Chuyện Hoàng Tử Nhẫn Nhục

Xưa có một vị hoàng tử tên là Nhẫn Nhục, tướng tốt, thông minh và giàu lòng thương người. Đối với cha mẹ Ngài hết sức kính trọng, hiếu thảo và không bao giờ từ chối một việc gì mà có thể làm cha mẹ vui lòng. Một ngày kia vua cha đau nặng, thuốc […]

Bậc Trung Thiện: Chuyện thí thân nhường nước cứu chúng sanh

Bậc Trung Thiện: Chuyện thí thân nhường nước cứu chúng sanh

Thuở xưa có một vị vua tên là Trường Thọ, Ngài có Thái Tử tên Trường Sanh. Nhờ lòng từ bi độ lượng của Ngài mà dân chúng trở nên nhân từ, mùa màng tốt tươi. Đương thời, bên lân quốc có một Tiểu Vương tính nết tham lam, cai trị bạo ngược, nhân dân […]

Bậc Trung Thiện: Chuyện cứu người bị giặc cướp

Bậc Trung Thiện: Chuyện cứu người bị giặc cướp

I. LƯỢC TRUYỆN  Khi chưa Thành đạo, đức Thích Ca có một kiếp làm người lái buôn, tên là Đại Bi, đức hạnh hoàn toàn, tài trí hơn người.  Một hôm Đại Bi cùng 500 người khác đi thuyền ra biển tìm châu báu. Thuyền đang đi giữa biển thì gặp một bọn cướp đuổi […]

Bậc Chánh Thiện: Chuyện thái tử Tu Đại Noa

Bậc Chánh Thiện: Chuyện thái tử Tu Đại Noa

( Tài liệu Tu học Ngành Thiếu – Bậc Chánh Thiện do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2006 – PL 2550 )   I. LƯỢC TRUYỆN : Một thời Đức Thế Tôn ngự tại nước Xá Vệ nơi rừng Kỳ Hoàn, tại A-luyện trong vườn A-Na-Phân để đối với vô số […]

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ