Trang chủ » Vườn thư giãn » Truyện Phật Giáo

Truyện tranh 10 Đại Đệ Tử Phật – Bài 2: Ngài A-nan

Truyện tranh 10 Đại Đệ Tử Phật – Bài 2: Ngài A-nan

Truyện tranh 10 Đại Đệ Tử Phật – Bài 3: Ngài Xá-lợi-phất

Truyện tranh 10 Đại Đệ Tử Phật – Bài 3: Ngài Xá-lợi-phất

Truyện tranh 10 Đại Đệ Tử Phật – Bài 4: Ngài Mục-kiền-liên

Truyện tranh 10 Đại Đệ Tử Phật – Bài 4: Ngài Mục-kiền-liên

Truyện tranh 10 Đại Đệ Tử Phật – Bài 5: Ngài A-na-luật

Truyện tranh 10 Đại Đệ Tử Phật – Bài 5: Ngài A-na-luật

Truyện tranh 10 Đại Đệ Tử Phật – Bài 6: Ngài Phú-lâu-na

Truyện tranh 10 Đại Đệ Tử Phật – Bài 6: Ngài Phú-lâu-na

Truyện tranh 10 Đại Đệ Tử Phật – Bài 7: Ngài Ca-chiên-diên

Truyện tranh 10 Đại Đệ Tử Phật – Bài 7: Ngài Ca-chiên-diên

Truyện tranh 10 Đại Đệ Tử Phật – Bài 8: Ngài Ưu-bà-ly

Truyện tranh 10 Đại Đệ Tử Phật – Bài 8: Ngài Ưu-bà-ly

Truyện tranh 10 Đại Đệ Tử Phật – Bài 9: Ngài Tu-bồ-đề

Truyện tranh 10 Đại Đệ Tử Phật – Bài 9: Ngài Tu-bồ-đề

Truyện tranh 10 Đại Đệ Tử Phật – Bài 10: Ngài La-hầu-la

Truyện tranh 10 Đại Đệ Tử Phật – Bài 10: Ngài La-hầu-la

HẾT BỘ TRUYỆN TRANH 10 ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT

Bậc Cánh Mềm: Chuyện con nai hiền

Bậc Cánh Mềm: Chuyện con nai hiền

1.  Chuyện kể : Thuở xưa, ở một khu rừng ven sông Hằng, nước Ấn Độ có một con nai lông vàng óng rất đẹp, nói được tiếng người. Nai rất hiền, được các con vật trong rừng yêu mến. Một hôm, Nai ra bờ suối xem nước lụt, bỗng nghe tiếng kêu cứu của một […]

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ

  • @ Bài đọc nhiều nhất