Trang chủ » Góc triển lãm » Nhạc viện » Kinh nhạc video - audio

♫ Chú Đại Bi tiếng Việt – Karaoke có lời

♫ Chú Đại Bi tiếng Việt – Karaoke có lời

♫ Chú Đại Bi karaoke HD có lời – Thần chú Bồ Tát Quán Thế Âm – hình Phật tuyệt đẹp, Nhạc sĩ Võ Tá Hân phổ nhạc…

10 bài thiền ca Thập Mục Ngưu Đồ (Thiền Tông)

10 bài thiền ca Thập Mục Ngưu Đồ (Thiền Tông)

Hãy sống trong chánh niệm, ta sẽ nhận ra Phật tâm chính là sự nhận biết, có sẵn ở trong ta. Ta sẽ làm chủ được thân, tâm của mình. Ta sẽ có được an lạc cho chính ta trong mọi hoàn cảnh. Ta nhận ra rằng Niết Bàn có ngay bây giờ, ở đây, trong tâm mình…

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ

  • @ Bài đọc nhiều nhất