Chúc Mừng Năm Mới

Trang chủ » Góc triển lãm » Nhạc viện » Kinh nhạc video - audio

10 bài thiền ca Thập Mục Ngưu Đồ (Thiền Tông)

10 bài thiền ca Thập Mục Ngưu Đồ (Thiền Tông)

Hãy sống trong chánh niệm, ta sẽ nhận ra Phật tâm chính là sự nhận biết, có sẵn ở trong ta. Ta sẽ làm chủ được thân, tâm của mình. Ta sẽ có được an lạc cho chính ta trong mọi hoàn cảnh. Ta nhận ra rằng Niết Bàn có ngay bây giờ, ở đây, trong tâm mình…

Kinh nhạc: Kinh – Chú – Sám phổ thông

Kinh nhạc: Kinh – Chú – Sám phổ thông

Giới thiệu Album Kinh Nhạc Phật Giáo: Những bài Kinh – Chú – Sám phổ thông. Nghe trực tiếp trên website Thư Viện GĐPT Online.

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ