Trang chủ » Góc triển lãm

Nhớ

Nhớ

đưa tay khẻ vén chân mây
ô hay!…… tóc đã phơi bày khói sương
vàng rơi tiển mộng thu vương
đông về tối ám miên trường lắt lay
đi qua một sáng thu gầy
sắt se hiu quạnh gót lầy buốt chân…

Bộ sưu tập hình ảnh Pháp Nạn 1963-1967

Bộ sưu tập hình ảnh Pháp Nạn 1963-1967

Lời BBT: Trong mục này chúng tôi sẽ cố công sưu tập những hình ảnh cũ trong suốt những thời kỳ Pháp Nạn của Phật Giáo Việt Nam và sẽ cập nhật vào mỗi khi có được để bạn đọc làm tài liệu. Riêng việc chú thích ảnh, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể. Tuy nhiên, vì là hình ảnh mang tính chất lịch sử (và đương nhiên rất nhạy cảm) nên…

Bậc Cánh Mềm: Bài hát của Bậc Cánh Mềm

Bậc Cánh Mềm: Bài hát của Bậc Cánh Mềm

————– oOo ————– Nguồn: Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Cánh Mềm – BHD Trung Ương GĐPTVN tu chỉnh năm 2004.

Bài hát của Bậc Chân Cứng

Bài hát của Bậc Chân Cứng

Bài ca Bậc Tung Bay

Bài ca Bậc Tung Bay

.

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ