Trang chủ » Góc triển lãm » Phòng tranh » Ảnh tượng Phật - Bồ Tát

Bảo vật quốc gia 1.200 tuổi ở Sài Gòn

Bảo vật quốc gia 1.200 tuổi ở Sài Gòn

Ngoài thiết kế tinh xảo, tượng Phật còn hội tụ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp tùy hảo trong quan niệm của đạo Phật. Một trong các tướng tốt là bàn chân Phật chấm sát đất, khít với mặt phẳng đến cây kim cũng không luồn qua được…

Pho tượng Quán Thế Âm xứng đáng xếp vào hàng quốc bảo và truyền thuyết Quan Âm Tống Tử

Pho tượng Quán Thế Âm xứng đáng xếp vào hàng quốc bảo và truyền thuyết Quan Âm Tống Tử

Được trưng bày cùng trên 200 cổ vật Phật Giáo tại bảo tàng, pho tượng độc đáo không chỉ ở chất liệu quý, hiếm và xuất xứ, nguồn gốc mà còn là một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật đặc sắc, có thể nói là cổ vật quý nhất trong bộ sưu tập hiện tại của Bảo Tàng Văn Hóa Phật Giáo…

Phù điêu khắc đá 4 giai đoạn cuộc đời Đức Phật

Phù điêu khắc đá 4 giai đoạn cuộc đời Đức Phật

Bộ sưu tập nhỏ các phù điêu khắc bằng đá 4 giai đoạn chính trong cuộc đời Đức Phật:
– Đản sanh.
– Xuất gia.
– Thành đạo.
– Nhập diệt.

Bộ sưu tập ảnh: Đức Phật A Di Đà

Bộ sưu tập ảnh: Đức Phật A Di Đà

 

Bộ sưu tập ảnh: Địa Tạng Vương Bồ Tát

Bộ sưu tập ảnh: Địa Tạng Vương Bồ Tát

Hình tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát

Bộ sưu tập ảnh: 33 Ứng thân Bồ Tát Quán Thế Âm

Bộ sưu tập ảnh: 33 Ứng thân Bồ Tát Quán Thế Âm

Bồ Tát Quán Thế Âm với hạnh nguyện cứu khổ cứu nạn, nghe tiếng kêu cứu của chúng sanh mà Ngài ứng thân thị hiện để cứu độ, với tâm nguyện cứu khổ độ mê, giúp chúng sanh tu tập Phật pháp chuyển mê khai ngộ, minh tâm kiến tánh. Do thành tựu pháp môn tu “Phản Văn Văn Tự Tánh” tức là tu tập giác ngộ tự tâm rồi cứu độ chúng sanh, nên Ngài được tôn xưng là Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát…

Bộ sưu tập ảnh: Thần Chú Đại Bi Xuất Tượng

Bộ sưu tập ảnh: Thần Chú Đại Bi Xuất Tượng

Bộ tranh Thần Chú Đại Bi Xuất Tượng đầy đủ với 88 bức ảnh (khác với bộ Quan Âm Đại Bi Thần Chú có 84 bức tranh theo bài chú). Nhân dịp vía Quán Thế Âm Bồ Tát thành đạo 19-6-ÂL, Thư Viện GĐPT Online xin chia xẻ với quý bạn đọc bộ hình thật đẹp chúng tôi sưu tập được…

Bộ sưu tập ảnh: Quan Âm Đại Bi Xuất Tượng

Bộ sưu tập ảnh: Quan Âm Đại Bi Xuất Tượng

“Đại Bi Chú xuất tướng đồ” là bộ tranh vẽ hiện tướng của Đức Quán Thế Âm trong từng mỗi câu chú. Tổng cộng có 88 bức đồ họa, trong đó có 84 bức minh họa tướng thị hiện của Đức Quán Thế Âm (tương ứng với 84 câu chú Đại Bi), 4 bức còn lại là hiện thân Bồ tát trong hình thể Kim Cang, Viên mãn tướng và Thiên Thủ Quan Âm…

Bộ sưu tập ảnh: 42 Thủ Nhãn Ấn Pháp Chú Đại Bi

Bộ sưu tập ảnh: 42 Thủ Nhãn Ấn Pháp Chú Đại Bi

01. Chân ngôn: Án, phạ nhựt ra, phạ đa ra, hồng phấn tra.
Hán văn: Nhược vi phú nhiêu chủng chủng trân bảo tư cụ giả。đương ư Như Ý Châu Thủ。
Việt dịch: Nếu chúng sanh nào muốn được giàu lớn, có nhiều thứ châu báu, đồ dùng, nên cầu nơi tay cầm châu như ý…

Bộ sưu tập ảnh: Cuộc đời Đức Phật Thích Ca (bộ 2)

Bộ sưu tập ảnh: Cuộc đời Đức Phật Thích Ca (bộ 2)

Bộ tranh Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca (mẩu mới).

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ

  • @ Bài đọc nhiều nhất