Bộ sưu tập ảnh: Cuộc đời Đức Phật Thích Ca (bộ 1)

Bộ sưu tập ảnh: Cuộc đời Đức Phật Thích Ca (bộ 1)

Bộ tranh Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca (mẫu cũ của Việt Nam).