MỪNG ĐÓN ĐÀN CHIM OANH VỀ TỤ HỘI KẾT ĐOÀN
HỘI THI OANH LAM TOÀN QUỐC GĐPTVN 2019

Trang chủ » Góc triển lãm » Phòng tranh » Hình ảnh Tổ & Cao Tăng

Nhục thân bất hoại của Lục Tổ HUỆ NĂNG

Nhục thân bất hoại của Lục Tổ HUỆ NĂNG

Trong Lục Tổ Điện ở Nam Hoa Thiền Tự hiện đang tôn thờ nhục thân của Lục Tổ cùng với nhục thân ngài Đại Sư Hám Sơn và ngài Đại Sư Đan Điền tại vị trí tả, hữu, hai bên bảo tượng bằng chính nhục thân bất hoại kỳ diệu của Lục Tổ Huệ Năng…

Bộ sưu tập ảnh: 13 vị Tổ Tịnh Độ Tông Trung Hoa (3 bộ)

Bộ sưu tập ảnh: 13 vị Tổ Tịnh Độ Tông Trung Hoa (3 bộ)

13 vị Tổ Tịnh Độ Tông hay Liên Tông Thập Tam Tổ. Truyền thừa gồm có các Đại Sư: Huệ Viễn; Thiện Đạo; Thừa Viễn; Pháp Chiếu; Thiếu Khang; Diên Thọ; Tỉnh Thường; Châu Hoằng; Trí Húc; Hành Sách; Thật Hiền; Tế Tỉnh và Ấn Quang.

Cố Hòa Thượng Minh Châu – những hình ảnh từ thiếu thời đến thị tịch

Cố Hòa Thượng Minh Châu – những hình ảnh từ thiếu thời đến thị tịch

Thể theo yêu cầu của nhiều bạn đọc liên lạc xin cung cấp thêm những hình ảnh xưa củ nhất của Cố Đại Lão Hòa Thích Minh Châu lúc sinh tiền mà ngay khi ngài thị tịch chúng tôi đã sớm đăng tải một số trong bài “Cố Hòa Thượng Thích Minh Châu – Thu thập nhanh đôi dòng về cuộc đời, đạo nghiệp và hình ảnh” trên website…

Bộ sưu tập: Di ảnh Cao Tăng Phật Giáo Việt Nam

Bộ sưu tập: Di ảnh Cao Tăng Phật Giáo Việt Nam

Di ảnh chư Lịch Đại Tổ Sư, Quốc Sư, Tăng Cang, Tăng Thống… và Chư tôn đức Cao Tăng, Danh Tăng Phật Giáo Việt Nam.

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ