Trang chủ » Kho tài liệu

Tiểu sử Tổ Pháp Chiếu – Liên Tông Tứ Tổ

Tiểu sử Tổ Pháp Chiếu – Liên Tông Tứ Tổ

Đại Sư tinh tấn tu hành, ngày đêm không trễ. Một đêm nọ, Ngài thấy vị Phạm Tăng khi trước là Phật-đà-ba-ly hiện đến bảo: Hoa sen công đức của ông nơi ao Thất Bảo ở cõi Cực Lạc đã thành tựu. Ba năm sau là đúng thời kỳ hoa nở…

Tiểu sử Tổ Thừa Viễn – Liên Tông Tam Tổ

Tiểu sử Tổ Thừa Viễn – Liên Tông Tam Tổ

Đại Sư cất thảo am dưới gộp đá phía Tây Nam non Hoành. Người đạo tâm hay biết, đem cúng cho thức ăn thì Ngài dùng, hôm nào không có thì ăn bùn đất, tuyệt không hề đi quyên xin…

Tiểu sử Tổ Thiện Đạo – Liên Tông Nhị Tổ

Tiểu sử Tổ Thiện Đạo – Liên Tông Nhị Tổ

Hơn ba mươi năm, Đại Sư vừa hóa đạo, vừa chuyên tu, chưa từng ngơi nghỉ. Hằng ngày, Ngài thường nghiêm trì giới hạnh không để sai phạm một mảy may. Khi được cúng dường thức ăn ngon quý, Ngài đem dâng cho đại chúng…

Tiểu sử Tổ Huệ Viễn – Liên Tông Sơ Tổ

Tiểu sử Tổ Huệ Viễn – Liên Tông Sơ Tổ

Đại Sư ở Lô Sơn hơn ba mươi năm, chân không bước ra khỏi núi. Ngài khước từ mọi sự liên lạc không cần thiết với đời, nguyện giải quyết vấn đề sinh tử ngay trong kiếp hiện tại…

Tiểu sử Chư Tổ Tịnh Độ Tông (Liên Tông Thập Tam Tổ)

Tiểu sử Chư Tổ Tịnh Độ Tông (Liên Tông Thập Tam Tổ)

13 vị Tổ Tịnh Độ Tông hay còn gọi là Liên Tông Thập Tam Tổ. Trong bài này, Thư Viện GĐPT chỉ sẽ đăng tải  LƯỢC SỬ của Quý Ngài và rồi lần lượt chúng tôi sẽ tiếp tục đăng TIỂU SỬ chi tiết của từng Tổ. Kính mời bạn đọc lưu tâm theo dõi…

Tiểu sử Tổ Khánh Hòa

Tiểu sử Tổ Khánh Hòa

Phật Giáo đang hồi suy vi, nước nhà vào cảnh loạn ly mà tôi không làm được việc gì, nên sau khi tịch rồi, chỉ tẩn liệm tôi với bộ y hậu vải thường, không nên dùng gấm lụa, đừng làm long vị sơn son thếp vàng…

Phật Giáo Việt Nam: Truyền thừa phái Liễu Quán

Phật Giáo Việt Nam: Truyền thừa phái Liễu Quán

Liễu là hiểu được, Quán tức là quán chiếu, là nhìn cho sâu. Tên hiệu là Liễu Quán, pháp danh là Thật Diệu. Thật là sự thật, Diệu là sáng tỏ, chiếu sáng, sự thật chiếu sáng…

Phật Giáo Việt Nam lấy họ THÍCH làm Pháp Danh từ bao giờ?

Phật Giáo Việt Nam lấy họ THÍCH làm Pháp Danh từ bao giờ?

Người tại gia cho đến hàng Sa-di mà lấy họ Thích là một sự kiện tiếm xưng, và cũng nhân y theo chân nghĩa luận giải, những vị nào dù có hình tướng xuất gia mà không giữ theo giới hạnh của bậc xuất gia, mà dùng chữ Thích cũng là tiếm xưng họ Phật…

Biểu đồ truyền thừa các Thiền phái Phật Giáo

Biểu đồ truyền thừa các Thiền phái Phật Giáo

Biểu đồ phân chia các bộ phái sau khi Phật nhập diệt và truyền thừa các tông phái Phật Giáo trên thế giới…

Người biểu tình “vô danh”

Người biểu tình “vô danh”

Đột nhiên, chúng tôi thấy một thanh niên bước ra từ lề đường, một tay cầm chiếc áo khoác, tay kia cầm túi siêu thị bước vào lối đi của những chiếc xe tăng với ý định chặn đoàn xe lại.

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ

  • @ Bài đọc nhiều nhất