Trang chủ » Kho tài liệu

Trại Lộc Uyển: Các Ngành trong GĐPT – Ý nghĩa chia Ngành

Ngày nay trên phương diện giáo dục thanh thiếu nhi người ta thường chia ra làm ba ngành, vì ba trạng thái sinh họat tâm lý khác nhau. –    Đồng niên từ 8 đến 12 tuổi. –    Thiếu niên từ 13 đến 17 tuổi. –    Thanh niên từ 18 đến 35 tuổi. […]

Trại Lộc Uyển: Hình thức GĐPT

I. ĐẠI CƯƠNG : Tổ chức Gia Đình Phật Tử đã có mặt trên đất nứơc Việt nam trong nữa thế kỷ, một tổ chức có quy cũ, có hệ thống chặt chẽ từ trung ương đến địa phương, có nội quy. Đương nhiên phải có hình thức thống nhất và được quy định cụ thể. […]

Trại Lộc Uyển: Chào kính và kỷ luật trong GĐPT

A. CHÀO KÍNH TRONG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ  I. MỞ ĐẦU : Chào là một cách biểu lộ tình cảm, sự thân thiện vui mừng giữa những người quen biết, bạn hữu khi gặp nhau. Chào cũng là tượng trưng cho hình thức kỷ luật của một đoàn thể, của một số tổ chức, nên […]

Trại Lộc Uyển: Các ngày lễ chính trong GĐPT

MỞ ĐẦU                                                                     Các ngày lễ chính trong Gia Đình Phật Tử  thể hiện  tính chất qui mô và giá trị truyền thống của tổ chức giáo dục thanh, thiếu nhi đã có quá trình hoạt động trên 1/2 thế kỷ. Thực hiện các ngày lễ chính của Gia Đình Phật Tử. Huynh trưởng biết […]

Trại Lộc Uyển: Đoàn Phó – Tư cách và nhiệm vụ

Trên ngưỡng cửa của cuộc đời làm Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử, chúng ta ai mà khỏi băn khoăn, lo lắng, bởi vì chúng ta đang nhận lãnh một vai trò hết sức quan trọng và khó khăn. Vai trò đó đòi hỏi chúng ta có một tư cách đứng đắn, nhiệm vụ phải […]

Trại Lộc Uyển: Tổ chức – Quản trị Đoàn

Đối với một tổ chức,vấn đề quản trị bao giờ cũng là vấn đề then chốt. Bởi vậy, phần quản trị đoàn, một đơn vị quan trọng của gia đình cần phải được tổ chức và phân nhiệm cho thích hợp thì mới điều hòa được sự sinh hoạt và Đoàn mới tiến mạnh  được. […]

Trại Lộc Uyển: Hình thức và hiệu lệnh tập họp

Sự tập họp cần nhanh chóng và có hình thức đẹp. Người điều khiển phải báo trước cho Đòan sinh biết các hiệu lệnh bằng còi, miệng, tay, đèn, chuông … để sự tập họp được nhanh chóng, các hiệu lệnh trình bày trước cho Đoàn sinh biết thật rõ ràng . A. HÌNH THỨC […]

Trại Lộc Uyển: Điều khiển một buổi sinh hoạt Đoàn

Điều khiển một buổi sinh hoạt Đoàn là nhiệm vụ của Huynh trưởng đoàn ( gồm Đoàn trưởng và phó ) công việc này đòi hỏi nhiều cố gắng, thiện tâm, thiện chí và nhất là có óc tổ chức, sáng kiến trong nghề Huynh trưởng. I. SỰ KHÁC BIỆT GIỮA SINH HOẠT ĐOÀN VÀ […]

Trại Lộc Uyển: Tổ chức Đội – Chúng – Đàn

I. ĐẠI CƯƠNG : Đơn vị Đội, Chúng, Đàn là đơn vị nhỏ nhất và cũng là đơn vị căn bản cần yếu trong tổ chức Gia Đình Phật Tử. Ngành Thanh và Thiếu gồm có 6 đến 8 em cho mỗi Đội, Chúng.Namgọi là Đội, Nữ gọi là Chúng. Ngành Oanh gồm có 4 […]

Tinh thần Trại A Dục

Tinh thần Trại A Dục

Khi dự trại huấn luyện đầu tiên trong bước đường làm Huynh trưởng – Trại Lộc Uyển – Anh, Chị đã có dịp nhận định về vấn đề huấn luyện trong Gia Đình Phật Tử. Qua đó các Anh, Chị đã có quan niệm rõ ràng về huấn luyện : Trại huấn luyện là cốt để tôi luyện thêm ý chí, vun xới thêm tinh thần và củng cố năng lực…

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ

  • @ Bài đọc nhiều nhất