MỪNG ĐÓN ĐÀN CHIM OANH VỀ TỤ HỘI KẾT ĐOÀN
HỘI THI OANH LAM TOÀN QUỐC GĐPTVN 2019

Trang chủ » Kho tài liệu » Sử liệu tổng hợp » Sử liệu chư Phật-Bồ Tát

Sự tích Thập Bát La Hán

Sự tích Thập Bát La Hán

Thập Bát La Hán tượng trưng cho tín ngưỡng đặc thù dân gian. Cuộc đời của các Ngài siêu nhiên kỳ bí nhưng rất mực gần gũi chúng sanh. Tranh tượng Bồ-tát trình bày một thế giới trang nghiêm hương hoa nhã nhạc. Tranh tượng La-hán trình bày những nét sống động của các bậc Thánh hết sức hồn nhiên phụng hiến năng lực của mình…

Sự tích Đức Phật A Di Đà

Sự tích Đức Phật A Di Đà

Sự tích đức Phật A-di-đà dưới đây là một phần tác phẩm ngắn “Sự tích đức Phật A-di-đà và bảy vị Bồ-tát” trích từ loạt bài giới thiệu về cuộc đời và hạnh nguyện của Phật A-di-đà và bảy vị Bồ-tát Đại Thừa: Quán Âm; Thế Chí; Văn Thù; Phổ Hiền; Địa Tạng; Di Lặc & Chuẩn Đề, được tạp chí TỪ BI ÂM biên soạn và đăng tải trên 4 số báo từ số 200 đến số 204…

Các sự tích Địa Tạng Vương Bồ Tát

Các sự tích Địa Tạng Vương Bồ Tát

Hôm nay, ngày 30 tháng 7 Âm Lịch, ngày vía đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, vị Bồ Tát mà qua bao đời kiếp tinh tấn tu hành nhưng vẫn cứ là Bồ Tát, không thành bậc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, Thư Viện GĐPT xin cung cấp cho quý độc giả và anh chị em Huynh Trưởng, Đoàn Sinh GĐPT những sự tích về tiền thân vị Bồ Tát đã phát lời thệ nguyện to lớn: “Nếu chưa độ hết tất cả chúng sanh thì tôi nguyện không thành Phật”…

Lịch sử Mục Kiền Liên Tôn Giả

Lịch sử Mục Kiền Liên Tôn Giả

Cuốn sách khá đầy đủ về cuộc đời Tôn giả Mục Kiền Liên (Màhà Moggallàna) này là tác phẩm của tác giả Hellmuth Hecker, do dịch giả Nguyễn Điều (Pháp danh Tuệ Lạc) dịch và xuất bản năm 1988 tại Hải Ngoại dưới tựa đề “Sự tích Mục Kiền Liên”.
Nhân dịp Vu Lan, Thư Viện GĐPT Online xin được giới thiệu cùng bạn đọc tham cứu. BBT.

Quán Thế Âm Bồ Tát – Tóm lược sự tích & nhơn địa

Quán Thế Âm Bồ Tát – Tóm lược sự tích & nhơn địa

Muốn tìm hiểu lịch sử đức Quán Thế Âm, ta hãy ngược dòng thời gian, hướng về một đời quá khứ cách đây vô lượng kiếp… Cách đây vô lượng kiếp về trước, ngài là con vua Vô Tránh Niệm, tên là Bất Huyền (Thái Tử Bất Huyền). Buổi bấy giờ có đức Bảo Tạng Như Lai ra đời hóa độ chúng sanh…

Tìm hiểu ngày sinh của Đức Phật Thích Ca

Tìm hiểu ngày sinh của Đức Phật Thích Ca

Truy tầm năm sanh của đức Phật rất khó, chưa ai tìm ra được dữ kiện chính xác, khó chối cãi về năm sanh của đức Thích Ca. Về ngày sanh của đức Phật cũng vậy, chỉ dựa trên truyền thống…

Bài lịch sử Đức Phật Thích Ca tóm tắt nhất

Bài lịch sử Đức Phật Thích Ca tóm tắt nhất

Nhân ngày vía Xuất Gia, kỷ niệm một cuộc ra đi không tiền khoáng hậu của Thái Tử Tất Đạt Đa cách đây đã hơn 2.500 năm, Thư Viện GĐPT xin giới thiệu với Quý Bạn Đọc một bài viết tóm tắt hết sức ngắn về thân thế và cuộc đời của vị Thái Tử năm nào mà giờ đây đã là bậc Thiên Nhân Sư khắp mười phương, ba cõi…

Niên đại xuất gia, thành đạo đức Bổn Sư trong kinh Phật Bản Hạnh Tập

Niên đại xuất gia, thành đạo đức Bổn Sư trong kinh Phật Bản Hạnh Tập

Kinh Phật Bản Hạnh Tập là bộ kinh dài nhất trong hệ thống kinh của Phật Giáo bắc truyền viết về lịch sử đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kinh này đã kết hợp giới thiệu một cách phong phú về quá trình tu tập của đức Phật Thích Ca…

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ