Hai vị Bồ-tát Thế Thân và Vô Trước

Việc nghiên cứu về cả hai ngài Thế Thân và Vô Trước hiện nay không có nhiều tài liệu cổ đáng tin cậy. Tài liệu có niên đại cổ nhất và đáng tin cậy nhất là quyển Bà-tẩu-bàn-đầu Pháp Sư Truyện…

Tiểu sử Tổ Khuông Việt (Quốc Sư Ngô Chân Lưu)

Ngài tục danh Ngô Chân Lưu, quê làng Cát Lợi, quận Thường Lạc; dòng dõi của Ngô Thuận Đế. Ngài dáng mạo khôi ngô, ý chí lỗi lạc và tánh tình bình thản. Thuở nhỏ theo nghiệp Nho, lớn lên trở về Phật…

Tam Tổ Thực Lục – Việt dịch: Thích Phước Sơn

Tam Tổ Thực Lục là tập cổ thư ghi chép sử liệu về ba vị Tổ Thiền Phái Trúc Lâm (Việt Nam) do Thiền Sư Tính Quảng và Sa-di Hải Lượng soạn, được khắc bản vào năm Cảnh Hưng thứ 26 (1765), ván in lưu tại chùa Lân núi Yên Tử…

Tiểu sử Tổ Huyền Quang – Tam Tổ Thiền Phái Trúc Lâm (Việt Nam)

Thiền Sư tên Lý Đạo Tái, sanh năm Giáp Dần (1254) ở hương (làng) Vạn Tải, châu Nam Sách, lộ Bắc Giang, cũng có tài liệu ghi là lộ Lạng Giang (đời Lê đổi lại là làng Vạn Tư, huyện Gia Ðịnh; nay thuộc xã Thái Bảo, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh)…

Tiểu sử Tổ Pháp Loa – Nhị Tổ Thiền Phái Trúc Lâm (Việt Nam)

Thiền Sư tên thật là Đồng Kiên Cương, sanh năm Thiệu Bảo thứ sáu (1284, Giáp Thân) ngày mùng bảy tháng năm, quê làng Cửu La, phủ Nam Sách, huyện Chí Linh, lộ Lạng Giang (nay là huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương)..

Tiểu sử Tổ Điều Ngự Giác Hoàng – Sơ Tổ Thiền Phái Trúc Lâm (Việt Nam)

Con người Ngài rất thông minh hiếu học, đọc hết các sách vở, suốt thông nội điển (kinh) và ngoại điển (sách đời). Những khi nhàn rỗi, Ngài mời các Thiền khách bàn giải về Tâm tông (thiền), tham học thiền với Thượng Sĩ Tuệ Trung, thâm đắc đến chỗ thiền tủy…

Tiểu sử Tổ Vô Chuẩn – Sư Phạm Thiền Sư (Đời thứ 16 tông Lâm Tế – Thiền Tông Trung Hoa)

Thiền Sư Vô Chuẩn – Sư Phạm họ Ung, hiệu Vô Chuẩn sinh năm Ất Mùi (1175), niên hiệu Thuần Hy thứ 2 đời vua Hiếu Tông triều Nam Tống, người Tử Châu, đất Thục (Tử Đồng, nay thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc)…

Tiểu sử Tổ Phá Am – Tổ Tiên Thiền Sư (Đời thứ 15 tông Lâm Tế – Thiền Tông Trung Hoa)

Tổ họ Vương, sinh năm Bính Thìn (1136), niên hiệu Thiệu Hưng thứ 6 đời vua Cao Tông nhà Nam Tống tại xứ Quảng An, Tứ Xuyên. Ngài đắc pháp với Tổ Sư Mật Am và là một trong hai vị đệ tử nối pháp xuất sắc nhất của Tổ Mật Am – Hàm Kiệt…

Tiểu sử Tổ Mật Am – Hàm Kiệt Thiền Sư (Đời thứ 14 tông Lâm Tế – Thiền Tông Trung Hoa)

Tổ Mật Am – Hàm Kiệt họ Trịnh, sinh năm Canh Dần (1110), niên hiệu Đại Quan thứ 4 đời vua Tống Huy Tông tại Phước Châu (nay thuộc Phước Kiến), Trung Quốc. Ngài là đệ tử nối pháp Thiền Sư Đàm Hoa phái Lâm Tế Dương Kỳ…

Tiểu sử Đại Sư Thái Hư

Ngài mang lý tưởng Bồ-tát đạo, tổ chức cơ quan tuyên dương diệu pháp Như Lai khắp nơi trên lãnh thổ Trung Hoa và tác động phong trào chấn hưng Phật Giáo khắp thế giới.

Tiểu sử Tổ Minh Hải (Sơ Tổ Khai Phái Lâm Tế Chúc Thánh – Việt Nam)

Thiền Sư Minh Hải  thế danh Lương Thế Ân, sinh vào giờ Tuất, ngày 28 tháng 6 năm Canh Tuất (1670), nhằm năm Khang Hy thứ 8 triều nhà Thanh tại làng Thiệu An, huyện Đồng An, phủ Tuyền Châu, tỉnh Phước Kiến, Trung Quốc…

Tiểu sử Tổ Sư Minh Đăng Quang

Để tưởng niệm công đức khai sơn Hệ phái Khất Sĩ Việt Nam của Tổ Sư Minh Đăng Quang, nhân ngày kỷ niệm 56 năm Tổ Sư vắng bóng, chúng tôi xin giới thiệu tóm lược đôi dòng tiểu sử ghi lại cuộc đời của Tổ Sư…