MỪNG ĐÓN ĐÀN CHIM OANH VỀ TỤ HỘI KẾT ĐOÀN
HỘI THI OANH LAM TOÀN QUỐC GĐPTVN 2019

Trang chủ » Kho tài liệu » Sử liệu tổng hợp » Sử liệu Lịch Đại Tổ Sư

Sơ lược tiểu sử Thiền Sư Vạn Hạnh

Sơ lược tiểu sử Thiền Sư Vạn Hạnh

Thiền Sư họ Nguyễn, quê ở làng Cổ Pháp, gia đình đời đời thờ Phật. Thuở nhỏ Sư đã thông minh khác thường, thông suốt Tam học và nghiên cứu Bách luận, mà vẫn xem thường công danh phú quý…

Tiểu sử Tổ Khánh Anh

Tiểu sử Tổ Khánh Anh

Tổ Khánh Anh là một vị cao Tăng bác học. Sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, giáo hóa lợi sanh của Ngài rất lớn lao. Ngài đã dày công đào tạo nhiều thế hệ Tăng Ni mà ngày nay, nhiều người trong số đó đủ khả năng và đức hạnh tiếp nối, vun đắp cho cây đại thụ Phật Giáo Việt Nam ngày một vững bền, xanh tươi…

Tiểu sử Tổ Thập Tháp – Phước Huệ

Tiểu sử Tổ Thập Tháp – Phước Huệ

Là cây đại thụ của nền Phật Giáo không chỉ ở Trung Kỳ mà còn tỏa bóng xuống phần đất Nam Kỳ nữa, chính Ngài là vị giảng sư nòng cốt của các trường Đại Học Phật Giáo ở Huế và Bình Định trước và sau thời điểm khởi xướng phong trào Chấn Hưng Phật Giáo ở miền Trung…

Tiểu sử Lục Tổ Huệ Năng

Tiểu sử Lục Tổ Huệ Năng

Lục Tổ viên tịch ngày mùng 3 tháng 8 năm Quý Sửu (713), năm 24 tuổi Ngài còn là Cư Sĩ, được trao truyền y, bát. Năm 39 tuổi, xuống tóc thọ Cụ Túc giới. Thuyết pháp lợi ích cho chúng sanh 37 năm, kẻ ngộ đạo cao siêu rất nhiều, kẻ được nối pháp có 43 người…

Tiểu sử Tổ Sư Minh Đăng Quang

Tiểu sử Tổ Sư Minh Đăng Quang

Để tưởng niệm công đức khai sơn Hệ phái Khất Sĩ Việt Nam của Tổ Sư Minh Đăng Quang, nhân ngày kỷ niệm 56 năm Tổ Sư vắng bóng, chúng tôi xin giới thiệu tóm lược đôi dòng tiểu sử ghi lại cuộc đời của Tổ Sư…

Thiền sư Không Lộ (1016-1090) – Thần của nghề đúc đồng VN (Song ngữ)

Thiền sư Không Lộ  (1016-1090) – Thần của nghề đúc đồng VN (Song ngữ)

Trước tiên, Không Lộ xây một cái tháp chín tầng, đặt tên là tháp Bảo Thiên. Ngôi tháp đứng cao vút giữa kinh đô, dân nơi này từ các hướng đều thấy tháp rõ ràng. Kế tiếp, sư đắp một pho tượng Phật cao sáu trượng và một chiếc đỉnh lớn với chu vi bằng 10 người ôm. Sau khi dùng số đồng còn lại làm chuông, Không Lộ đánh chuông, nghe tiếng ngân đầu tiên vang xa, tới tận Trung Hoa…

Biểu đồ Thiền Tông Ấn Độ đến Trung Hoa

Biểu đồ Thiền Tông Ấn Độ đến Trung Hoa

Tổ Thiền Tông thứ XIII: Ca-tỳ-ma-la

Tổ Thiền Tông thứ XIII: Ca-tỳ-ma-la

迦 毗 摩 羅; S: kapimala Tổ Ca-Tỳ Ma-La là vị tổ thứ 13 của Ấn Độ. Ngài người nước Hoa Thị , lúc ban sơ ngài theo học phép ngoại đạo và có ba nghìn đồ chúng. Ngài là người thông hiểu các bộ luật khác. Về sau gặp tổ Mã Minh và được […]

Tổ Thiền Tông thứ XIV: Long Thụ Tôn Giả

Tổ Thiền Tông thứ XIV: Long Thụ Tôn Giả

Tổ Long Thụ Tôn Giả là vị tổ thứ 14 Ấn Độ. Ngài người nước Tây Thiên Trúc, được tổ Ca Tỳ Ma La truyền trao chính pháp. Về sau ngài du hành sang xứ nam Ấn Độ hóa đạo, được người nước đó tôn thờ là bậc Thượng Tọa…

Tổ Thiền Tông thứ XV: Ca-na-đề-bà (Thánh Thiên)

Tổ Thiền Tông thứ XV: Ca-na-đề-bà (Thánh Thiên)

Tổ Ca-Na Đề-Bà là vị tổ thứ 15 của Ấn Độ. Ngài người nước Nam Thiên Trúc, dòng họ Tỳ Xá La. Thoạt tiên ngài yết kiến đại sĩ Long Thụ . Khi ấy tổ Long Thụ hóa hiện ra tướng Nguyệt Luân (tròn đẹp như mặt trăng) rồi thuyết pháp ở trên tòa. chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy người…

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ