Trang chủ » Kho tài liệu » Tài liệu GĐPT » Ngân hàng đề thi

Giải đề thi 001F/MM: Mở Mắt

Giải đề thi 001F/MM: Mở Mắt

G I Ả I Đ Ề THI VƯỢT BẬC MỞ MẮT – BỘ ĐỀ SỐ 001F/MM     A/ TRẮC NGHIỆM: 1 a 2    d 3 a   4 d 5 c   B. CÂU HỎI: Vào Đoàn có lợi ích: Được các anh chị trưởng dạy dổ trở thành người Phật Tử chân […]

Bộ đề thi 001F/MM: Bậc Mở Mắt

Bộ đề thi 001F/MM: Bậc Mở Mắt

Đề số: 001F/MM   ĐỀ THI VƯỢT BẬC ĐOÀN SINH BẬC MỞ MẮT   PHẦN TRẮC NGHIỆM 1. Cảnh chùa có gì đặc biệt? Ai là người sống ở chùa thường xuyên? a. Có cảnh trí trang nghiêm,thanh tịnh. Chùa là nơi chư Tăng, chư Ni sống và tu học. b. Có cảnh trí lộng […]

Bộ đề thi 014A5/L: Bậc Lực – Năm V

Bộ đề thi 014A5/L: Bậc Lực – Năm V

Bộ đề thi 014A5/L: Bậc Lực – Năm V

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ

  • @ Bài đọc nhiều nhất

ĐÊ ĐẦU CUNG TIỄN

Giác Linh Cố Đại Lão Hòa Thượng

THÍCH TRÍ QUANG
(1923 - 2019)

Tân viên tịch hồi 21g45' ngày 8/11/2019
(nhằm ngày 12 tháng 10 năm Kỷ Hợi - PL.2563)
tại Tổ Đình Từ Đàm - Huế, Việt Nam
trụ thế 97 năm - 72 hạ lạp

CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC