Giải đề thi 001F/MM: Mở Mắt

G I Ả I Đ Ề THI VƯỢT BẬC MỞ MẮT – BỘ ĐỀ SỐ 001F/MM     A/ TRẮC NGHIỆM: 1 a 2    d 3 a   4 d 5 c   B. CÂU HỎI: Vào Đoàn có lợi ích: Được các anh chị trưởng dạy dổ trở thành người Phật Tử chân chánh, người con hiếu thảo, đứa em ngoan, có bạn tốt, đồng thời trở nên lanh lẹ hơn, can đảm hơn. GĐPT dùng lối chào khi mặc đồng phục là…