Trang chủ » Kho tài liệu » Tài liệu GĐPT

Công Nghệ Thông Tin trong công tác quản lý & hướng dẫn tu học GĐPT

Công Nghệ Thông Tin trong công tác quản lý & hướng dẫn tu học GĐPT

Trong lĩnh vực GĐPT, việc quản lý và hướng dẫn tu học bằng CNTT còn rất hạn chế, có thể nói chưa có là bao. Trong chương trình tu học và huấn luyện được ban hành theo quyết định số 13.063/HDTƯ/QĐ/TB ngày 22.6.2013, hoàn toàn không đề cập đến lĩnh vực này…

Đạo Từ của Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh GĐPTVN trong Đại Lễ Hiệp Kỵ toàn quốc 2014

Đạo Từ của Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh GĐPTVN trong Đại Lễ Hiệp Kỵ toàn quốc 2014

“Bi không trí là bi mù lòa – Trí không bi là trí điên đảo – Dũng không trí, không bi là dũng tham tàn, bạo ngược”. Cho nên, thái độ của người đoàn viên GĐPTVN là: “Đừng vội khóc khi đời đau khổ – Đừng vội cười khi đạt được ước mơ – Đừng vội nghe mà đẩy bạn sang thù”. Lại nữa: “Thương nhau thì thương thật tình – Ghét nhau thì ghét xin đừng hại nhau”…

Báo chí trong Gia Đình Phật Tử

Báo chí trong Gia Đình Phật Tử

Báo chí trong GĐPT ra đời từ những năm phôi thai của tổ chức và xuyên suốt 60 năm sinh hoạt qua mỗi thời kỳ phát triển cho đến hôm nay. Năm 1968 Nội San Sen Trắng ra đời đã thúc đẩy và phát triển báo chí trong GĐPT…

Huấn từ của Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới tại Lễ Kỷ Niệm Đệ Ngũ Chu Niên Trang Nhà gdptthegioi.org

Huấn từ của Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới tại Lễ Kỷ Niệm Đệ Ngũ Chu Niên Trang Nhà gdptthegioi.org

Việc cần thiết phải chuyển tin gấp cho Lam Viên các nơi tường tri thì việc làm cũng bỏ, con nhỏ cũng tạm buông, tất tả ngược xuôi cũng chỉ vì tâm huyết cùng tổ chức; có lúc chưa được cảm thông, thiếu người chia sẻ, lời ra tiếng vào, hay dỡ, khen chê, anh em lại về bên nhau nhấp từng ngụm café để chia sẻ, mỉm cười rồi lại tiếp tục công việc…

Báo cáo tổng kết 5 năm hoạt động Trang Nhà gdptthegioi.org

Báo cáo tổng kết 5 năm hoạt động Trang Nhà gdptthegioi.org

Con số gần 58.000.000 lượt truy cập trong 5 năm qua và uy tín Trang Nhà ngày càng được khẳng định trong cộng đồng truyền thông trực tuyến, trong giới báo chí quốc nội và hải ngoại là phần thưởng quý giá vô ngần cho anh chị em Tiểu Ban Kỹ Thuật nói riêng, toàn thể thành viên Trang Nhà nói chung…

Diễn văn khai mạc Đệ Ngũ Chu Niên Trang Nhà gdptthegioi.org

Diễn văn khai mạc Đệ Ngũ Chu Niên Trang Nhà gdptthegioi.org

Hơn ai hết, chúng tôi biết rằng anh chị em trong năm tuổi thứ 6 của Trang Nhà tới đây cũng sẽ lại tiếp tục nhiệt thành, trung kiên, hy sinh, cống hiến như vậy và hơn vậy, bởi những Huynh Trưởng GĐPT như họ vốn luôn tuân thủ ý thức tổ chức, kỷ luật nhằm kiên trì đeo đuổi thực hiện mục đích của GĐPT với một tinh thần kham nhẫn, hỷ xả; với một tâm hạnh lợi tha, quên mình vì người…

Tình trạng sa sút Đoàn Sinh Ngành Nữ: Thử tìm nguyên nhân – biện pháp cải thiện và vai trò người Chị Trưởng

Tình trạng sa sút Đoàn Sinh Ngành Nữ: Thử tìm nguyên nhân – biện pháp cải thiện và vai trò người Chị Trưởng

Theo tôi, tất cả các lý do kể trên đều là nguyên nhân khách quan. Quý anh chị sẽ hỏi: Vậy nguyên nhân chủ quan ở đâu? Thưa các anh chị, nguyên nhân chủ quan cũng tức là lý do chủ yếu làm giảm Đoàn Sinh, mất Đoàn Sinh, theo tôi, là hoàn toàn do ở chúng ta: Những Huynh Trưởng ngành Nữ GĐPT!

Kịch bản VỀ DƯỚI PHẬT ĐÀI

Kịch bản VỀ DƯỚI PHẬT ĐÀI

Tôi muốn nói với Anh rằng: Nghiệp căn của mọi nhân sinh trong vũ trụ cũng đều bởi Tham, Sân, Si mà ra cả. Mà tham sân si từ đâu mà có. Có phải do Thân, Khẩu, Ý làm trọ nghiệp hay chăng? Khi thân mạng ta, lời nói ta và cả những ý nghĩ, tư tưởng của ta, bị trói buộc trong sự tham lam, sân hận, si mê rồi thì kiếp nhân sinh làm sao tránh khỏi được Nhân Quả, Luân Hồi….

Đúc kết thành quả Họp Mặt Ủy Viên Nội Vụ – Tổ Kiểm GĐPTVN năm 2013

Đúc kết thành quả Họp Mặt Ủy Viên Nội Vụ – Tổ Kiểm GĐPTVN năm 2013

Mười phương ba đời chư Phật, chư Bồ Tát Thánh Chúng, chư Hiền Thánh Tăng thị hiện ra đời vì sự nghiệp độ sanh chứ không do chúng sinh mời thỉnh và thế quyền cho phép. Do đó dưới kỳ hiệu Sen Trắng, Huynh Trưởng GĐPTVN phải phát Bồ Đề Tâm, phải lập Bồ Đề Nguyện mới có thể thực hiện lý tưởng GĐPT và sứ mạng giáo dục phi chánh trị của mình…

Phúc đáp văn thư BHD.GĐPT Quảng Nam 1 về Lễ Hiệp Kỵ bị ngăn cấm

Phúc đáp văn thư BHD.GĐPT Quảng Nam 1 về Lễ Hiệp Kỵ bị ngăn cấm

Tổ chức chúng ta trên dưới một lòng, đoàn kết gắn bó trung thành với lý tưởng GĐPTVN là “Đào luyện Thanh Thiếu Đồng Niên thành Phật Tử chơn chánh; góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật Giáo”. Dù khó khăn đến đâu, toàn thể Lam Viên GĐPT Quảng Nam 1 ra sức giữ gìn lý tưởng và thực hiện SỨ MẠNG GIÁO DỤC PHI CHÁNH TRỊ mà mình đã nhiều lần phát tâm lập nguyện…

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ

  • @ Bài đọc nhiều nhất