Trang chủ » Kho tài liệu » Tài liệu GĐPT » Hành chánh GĐPT

GIA TRƯỞNG, Bác là ai?

GIA TRƯỞNG, Bác là ai?

Đây là một bài viết khá sát với thực tế sinh hoạt GĐPT do anh TÂM THƯỜNG (GĐPT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) gởi đăng. Không cần liệt kê những chức vụ lớn hơn Gia Trưởng mà anh từng đảm nhiệm mà điều quan trọng thú vị là anh từng đảm trách khá lâu dài và tại nhiều địa phương cương vị Gia Trưởng GĐPT…

Cương Yếu Hành Chánh GĐPT

Cương Yếu Hành Chánh GĐPT

…Trong khi chờ đợi một “cương yếu” được ban hành thống nhất, chúng tôi xin tạm thời chia sẻ cùng anh chị em HT, ĐS tập “Tài Liệu Khóa Tu Nghiệp Hành Chánh GĐPT” do BHD Bà Rịa Vũng Tàu ấn hành – mà chúng tôi cho là đầy đủ và chi tiết nhất trong số những tài liệu được công bố sau năm 1975 đến nay…

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ

  • @ Bài đọc nhiều nhất