Bậc Chân Cứng: Băng bàn tay, bàn chân, đầu bằng khăn tay

Bậc Chân Cứng: Băng bàn tay, bàn chân, đầu bằng khăn tay

(Tạm thời sử dụng. Chưa san định tài liệu “Sử dụng thuốc tím, cồn, thuốc đỏ; băng bàn tay, bàn chân, đầu; rửa vết thương” theo chương trình mới năm 2010).  1.  Cách dùng thuốc tím, oxy già : Nhà thuốc tây có bán loại đã pha chế, dùng để rửa sát trùng vết thương ngoài […]

Trại Anoma – Ni Liên: Cấp cứu

(Chưa cập nhật tài liệu theo chương trình mới năm 2010- Tạm thời sử dụng tài liệu củ). I. BẤT TỈNH 1.  Bịnh trạng và nguyên nhân : Người bị bất tỉnh thường không cử dộng, mặt tái nhợt hẳn, mạch đập nhẹ, sở dĩ bất tĩnh là do các nguyên nhân sau: –  Bị đau […]

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ

  • @ Bài đọc nhiều nhất

Ngày 17.9.ÂL Kỷ Hợi - 15/10/2019

KỶ NIỆM HÚY NHẬT

CỐ HÒA THƯỢNG

THÍCH THIỆN MINH

(1922 - 1978)

Nguyên Quyền Viện Trưởng Viện Hóa Đạo.
Nguyên Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo.
Nguyên Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất