Thắt dây đeo đồng hồ bằng dây gút

Thắt dây đeo đồng hồ bằng dây gút

HƯỚNG DẪN CÁCH THẮT DÂY ĐEO ĐỒNG HỒ BẰNG DÂY GÚT

325 Gút dây – Tác giả Phạm Văn Nhân

325 Gút dây – Tác giả Phạm Văn Nhân

Đây là cuốn tài liệu về Hoạt Động Thanh Niên của ngành Hướng Đạo có tựa sách là “325 Nút dây” của tác giả Phạm Văn Nhân – “tên rừng” là Hổ Hăng Hái – biên soạn. Anh chị em Huynh Trưởng, Đoàn Sinh GĐPT có thể lấy đây làm một tài liệu tham khảo rất hiệu quả.

Bậc Chân Cứng: Gút ghế đơn – ghế kép – cẳng chó – thâu dây

Bậc Chân Cứng: Gút ghế đơn – ghế kép – cẳng chó – thâu dây

I. GÚT GHẾ ĐƠN 1.  Công dụng : Loại gút cấp cứu dùng đưa người lên hoặc xuống một bức tường cao, giếng sâu, nhưng không có một nấc thang nào để leo. 2.  Cách làm : Thâu ngắn một sợi dây mà hai đầu dây đã bị buộc cũng không thể cắt bỏ hay tháo. II.   GÚT CẲNG […]

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ

  • @ Bài đọc nhiều nhất