Bậc Chân Cứng: Mật thư Núi – Chuồng heo

Bậc Chân Cứng: Mật thư Núi – Chuồng heo

I. EM CẦN BIẾT : Mật thư là 1 bản tin, 1 bức thư mật được viết bằng loại ngôn ngữ quy ước. Mật thư có nhiều cách viết. Mỗi loại đều có khóa giúp người nhận mật thư giải mã được. Loại mật thư núi và khung được xây dựng trên qui ước sẵn […]