Bậc Chân Cứng: Lợi ích của thể dục – đánh vũ cầu – đá cầu – đi đều bước

1.  Lợi ích của thể dục : 2.  Hướng dẫn : Quan sát một người lực sĩ em thấy thân thể họ vạm vỡ, bắp thịt họ nở nang, sức khỏe hơn người. Do đó ít đau ốm, vui vẻ, thích sống có lợi cho gia đình và xã hội. Sở dĩ như vậy là vì họ biết tập thể dục, vận động cho thân thể cân đối, nở nang, người mạnh khỏe và sau đó họ mới đủ sức tập luyện thường xuyên các môn…