19 Trò chơi Phật hóa

19 Trò chơi Phật hóa

Lời Ban Biên Tập: Học thì Từ Bi, Hỷ Xả. Chơi thì bắn súng, bắn tàu, rập chim, câu cá…. Vì cái điều nghịch lý không thể chấp nhận được trong hiện trạng sinh hoạt của GĐPT chúng ta hiện thời mà anh Tâm Ngọc Lê Giao (GĐPTVN Tại Âu Châu) tâm nguyện cố gắng […]

110 Trò chơi nhỏ

110 Trò chơi nhỏ

  1.  CHIM, THÚ, CÁ Người điều khiển đứng giữa vòng tròn, bất ngờ chỉ một người đứng trong vòng và nói “chim”, “thú”, hoặc “cá”.  Người bị chỉ định phải lập tức nói tên con “chim”, con “thú”, hoặc con “cá”. Chú ý:   Người chỉ định không được lập lại con “chim”, “thú”, hay […]

Bậc Chân Cứng: Trò chơi luyện trí lực

Bậc Chân Cứng: Trò chơi luyện trí lực

(Tạm thời sử dụng. Chưa san định tài liệu “Điều khiển một trò chơi” theo chương trình mới năm 2010). 1.  Ra khỏi luân hồi : –   Số người, sân chơi : tùy nghi. –   Chuẩn bị : Bảng, phấn, giẻ lau. –   Cách chơi : Trước mặt các em, trên bảng đã vẽ 3 […]

Trại A Dục: Trò chơi trong Gia Đình Phật Tử

Trại A Dục: Trò chơi trong Gia Đình Phật Tử

Trong bài “ Ứng dụng Phật Pháp vào sinh hoạt Gia Đình Phật Tử ”, chúng ta đã thấy rõ : Trò chơi là phương tiện để thể hiện chủng tử, thễ hiện cá tính của mỗi Đoàn sinh. Chúng ta sẽ thấy, trò chơi là một phương tiẹn để huân tập những chủng tử tốt […]

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ

  • @ Bài đọc nhiều nhất