Lịch sử truyền tin bằng thư tín từ sơ khai đến hiện đại

…Liệu chúng ta có dần mất đi loại phương tiện truyền thông truyền thống cổ điển và rất dễ thương (vì tình cảm người viết thư thể hiện bằng chính nét chữ họ nắn nót, trân trọng hay dằn dỗi trên những bức “thư tay”) này không?…

Thủ ngữ – Ngôn ngữ ký hiệu bằng tay

Ngôn ngữ ký hiệu – hay ngôn ngữ dấu hiệu, thủ ngữ – là ngôn ngữ chủ yếu được cộng đồng người câm điếc sử dụng nhằm chuyển tải thông tin qua cử chỉ, điệu bộ của cơ thể và nét mặt thay cho lời nói…