Browsing: Văn nghệ

Văn nghệ
0

Tôi muốn nói với Anh rằng: Nghiệp căn của mọi nhân sinh trong vũ trụ cũng đều bởi Tham, Sân, Si mà ra cả. Mà tham sân si từ đâu mà có. Có phải do Thân, Khẩu, Ý làm trọ nghiệp hay chăng? Khi thân mạng ta, lời nói ta và cả những ý nghĩ, tư tưởng của ta, bị trói buộc trong sự tham lam, sân hận, si mê rồi thì kiếp nhân sinh làm sao tránh khỏi được Nhân Quả, Luân Hồi….

1 2