Trang chủ » Kho tài liệu » Tài liệu Phật Giáo

Hố sơ Pháp Nạn: Thư của Ủy Ban Liên Phái đáp lời hiệu triệu của Tổng Thống trên đài phát thanh ngày 19.7.1963

Hố sơ Pháp Nạn: Thư của Ủy Ban Liên Phái đáp lời hiệu triệu của Tổng Thống trên đài phát thanh ngày 19.7.1963

Chúng tôi rất hoan nghênh “Ý chí hòa giải tột bực” của Chính Phủ, nhưng vì có những sự kiện xảy ra bất lợi cho Phật Giáo chúng tôi sau hai lời hiệu triệu trước của Tổng Thống, chúng tôi thấy Chính Phủ nên có những việc làm cụ thể, minh bạch để chứng tỏ trước quốc dân và thế giới ý chí hòa giải tốt đẹp nhắc lại ở trên…

Các cuộc biểu tình bị đàn áp khốc liệt ngày 17.7.1963

Các cuộc biểu tình bị đàn áp khốc liệt ngày 17.7.1963

Do dự vài giây trước đoàn người tay không thản nhiên ngồi chắp tay tuyên Phật hiệu, cuộc đàn áp bắt đầu… Nhân viên công lực võ trang xông ập vào đánh đập, đấm đá, và cứ 2, 3 người tóm 1 nhà tu liệng lên xe bịt bùng trong khi chư Tăng, Ni chống cự lại bằng cách quàng lấy tay nhau từng chuỗi dài bảo vệ nhau. Tình thế trở nên hỗn loạn!…

Hồ sơ Pháp Nạn: Thông Bạch của Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo ngày 16.7.1963

Hồ sơ Pháp Nạn: Thông Bạch của Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo ngày 16.7.1963

Giờ mất còn của Phật Giáo Việt Nam đã đến! Tiếng kêu thiết tha của tối đại đa số Phật Giáo đã phát động! Ai sẽ là người có nhiệt tâm cho tín ngưỡng, há nở làm ngơ, ngồi nhìn như khách bàng quan ư? Chúng tôi tin tưởng rằng thái độ đó không bao giờ có nơi quý liệt vị…

Nguyên nhân tái phát khởi giai đoạn 2 cuộc vận động Phật Giáo năm 1963

Nguyên nhân tái phát khởi giai đoạn 2 cuộc vận động Phật Giáo năm 1963

Vào ngày 14.7.1963, Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết gởi một lá thư cho Tổng Thống Ngô Đình Diệm báo tin rằng ngài quyết định ra lệnh tiếp tục cuộc tranh đấu bất bạo động để đòi hỏi sự thực thi nghiêm chỉnh bản Thông Cáo Chung. Hòa Thượng viết: “Tôi tuy tuổi đã 80, vẫn còn đầy đủ sáng suốt để ra quyết định này mà tôi lãnh hết trách nhiệm”…

Hồ sơ Pháp Nạn: Thông Bạch của Hòa Thượng lãnh đạo tối cao Ủy Ban Liên Phái ngày 15.7.1963

Hồ sơ Pháp Nạn: Thông Bạch của Hòa Thượng lãnh đạo tối cao Ủy Ban Liên Phái ngày 15.7.1963

… Nếu đi tụng kinh và tuyệt thực để cầu nguyện mà bị ngăn chặn lại thì dầu mấy người cũng ngồi xuống niệm xong 100 tiếng niệm Phật rồi trở về. Nếu bị bắt thì tất cả cùng xin vào tù. Nếu chùa bị bao vây thì bình tĩnh cầu nguyện cho đến chết…

Ni Sư Thích Nữ Diệu Không trong mùa Pháp Nạn Phật Giáo Việt Nam 1963

Ni Sư Thích Nữ Diệu Không trong mùa Pháp Nạn Phật Giáo Việt Nam 1963

Như cánh chim nhạn bay giữa lưng trời chẳng mong để lại dấu vết, càng nói nhiều, càng ca ngợi về Sư Bà Diệu Không là càng không hiểu và ngược lại với phẩm chất thanh cao, giản dị của một vị Ni trưởng vốn khiêm cung, giản dị….

Hồ sơ Pháp Nạn: TÀI LIỆU MẬT của 7 Sở Tình Báo Hoa Kỳ ngày 10.7.1963

Hồ sơ Pháp Nạn: TÀI LIỆU MẬT của 7 Sở Tình Báo Hoa Kỳ ngày 10.7.1963

LỜI NGƯỜI DỊCH: Hồ sơ mật này có tầm mức quan trọng đặc biệt vì do tất cả các sở tình báo Hoa Kỳ có phạm vi hải ngoại cùng soạn, hay duyệt, và đúc kết, trình lên ngày 10 tháng 7 năm 1963, một tháng sau ngày Hòa Thượng Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân.

Hồ sơ Pháp Nạn: Thư của Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam gởi Tổng Thống ngày 26.6.1963

Hồ sơ Pháp Nạn: Thư của Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam gởi Tổng Thống ngày 26.6.1963

Xin Tổng Thống cương quyết tỏ rõ quyền uy lãnh đạo quốc gia của Tổng Thống, gạt bỏ mọi lời xàm tấu nguy hại và nhất định cho thi hành thẳng thắn bản Thông Cáo Chung để cho toàn dân ca ngợi, và đồng thời để xóa nhòa những ấn tượng không hay của những ngày qua mà quyền lợi tối cao của quốc gia dân tộc bắt buộc phải để cho trôi theo dòng nước…

Hồ sơ Pháp Nạn: Thư của Tổng Hội Phật Giáo Nhật Bản gởi Hội Phật Giáo Thế Giới & Liên Hiệp Quốc

Hồ sơ Pháp Nạn: Thư của Tổng Hội Phật Giáo Nhật Bản gởi Hội Phật Giáo Thế Giới & Liên Hiệp Quốc

Nhiều người đã hy sinh cho đạo một cách cao cả bởi sự kiện gần đây ở Nam Việt Nam, chúng tôi tin rằng, sự hy sinh đó không những chỉ xác lập cho tự do tôn giáo của Nam Việt Nam mà còn cho cả thế giới…

Phật nạn

Phật nạn

Trào nước mắt qua dòng tim tê tái
Chống hai tay cầu nguyện giữa thương đau
Ôi! Còn chi là đạo cả nhiệm mầu
Còn chi nữa, cửa thiền đang nhuộm máu…

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ

  • @ Bài đọc nhiều nhất