Browsing: Phật Giáo Thế Giới

Phật Giáo Thế Giới
0

Trong số rất nhiều tông phái Phật Giáo thì có thể nói rằng người “con cả” của đại gia đình Phật Giáo là một tông phái được gọi bằng nhiều tên khác nhau: Theravada, Phật Giáo Nguyên Thủy, Phật Giáo Nam Tông, Phật giáo Nam Truyền, Tiểu Thừa… Sở dĩ có nhiều tên gọi khác nhau chẳng qua cũng là vì người ta nhìn vào nhánh này của đại gia đình Phật Giáo dưới nhiều góc cạnh khác nhau…

Phật Giáo Thế Giới
0

Pháp Nạn của Phật Giáo ở Nga kéo dài trong nhiều thập niên, mãi đến khi có cuộc perestroika (cải tổ), chính quyền Liên Xô buộc lòng phải nới rộng quyền tự do tín ngưỡng thì đạo Phật bắt đầu được hồi phục. Đặc biệt trong những năm gần đây, sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, ảnh hưởng của đạo Phật lan mạnh…

Phật Giáo Thế Giới
0

Trong lá thư tháng 9 năm 2013 của Viện Nghiên Cứu Phật Học Pháp gửi cho các thành viên có giới thiệu một bài báo nói về Phật Giáo Trung Quốc đã đăng trên trang web Fait-religieux.com (http://www.fait-religieux.com/monde/asie_pacifique/2013/06/16). Xin chuyển ngữ dưới đây….

Phật Giáo Thế Giới
0

Dần dần, con người cầm bút viết cũng ít đi mà dùng ngón tay đánh vào bàn phím máy tính nhiều hơn. Vậy mà tại Nhật Bản, hiện nay có phong trào khuyến khích các vị cao niên nên chép kinh Phật Giáo bằng tay, để vận động trí não tăng thêm tinh thần làm việc, đồng thời gây cho đức tin thêm vững mạnh, nhất là khi ta viết xuống thì dễ mau nhớ…

Phật Giáo Thế Giới
0

Pháp Sư Tịch Diệt là Thủ Tòa chùa Thiên Thai, Pháp Sư bế quan tu hành từ ngày 23/3/2010 đến 26/7/2013, ba năm sáu tháng. Mỗi ngày thắp hương trai giới, trích máu làm mực, dùng hạt đậu xanh sao chép “Càn Long Đại Tạng Kinh” 2.337 trang, dài hơn 3.100 mét…

Phật Giáo Thế Giới
0

Thực tế trong gần một nghìn chín trăm năm, Phật Giáo Trung Quốc đã trải qua nhiều lần hưng suy, nhưng sâu đậm nhất là bốn lần Pháp Nạn. Học giả Vương Chí Bình người Trung Quốc trong tập “Đế Vương Dữ Phật Giáo” đã thuật lại bốn Pháp Nạn, đồng thời phân tích nguyên nhân dẫn khởi, và sự phục hưng sau đó…

Sử liệu chư Phật - Bồ Tát
0

Phật lịch được tính bắt đầu từ khi đức Phật nhập Niết Bàn, chứ không tính từ ngày Phật Đản là ngày Thái Tử Tất Đạt Đa mới vừa đản sanh chứ chưa thành Phật. Điều lý giải này cũng hợp lý và không mấy khó hiểu nhưng có người lại đặt câu hỏi: Vậy thì 80 năm trụ thế và hành đạo của đức Phật tính vào đâu? Nếu thế sao không tính Phật Lịch từ khi ngài thành đạo? Thắc mắc này cũng không hẳn là không có lý…

Phật Giáo Thế Giới
0

Ngày lễ này được gọi là “Chuda Karma Puja” – tạm dịch là ngày lễ Xả nghiệp – xả bỏ nghiệp báo trong quá khứ – hoặc đơn giản hơn là lễ Xuất gia. Tục lệ này không hẳn là tục lệ Phật Giáo, các tín đồ Hindu cũng có lễ Chuda Karma; nhưng riêng với họ Sakya thì có những nghi thức riêng biệt…