Browsing: Phật Giáo Thế Giới

Phật Giáo Thế Giới
0

Pháp Sư Tịch Diệt là Thủ Tòa chùa Thiên Thai, Pháp Sư bế quan tu hành từ ngày 23/3/2010 đến 26/7/2013, ba năm sáu tháng. Mỗi ngày thắp hương trai giới, trích máu làm mực, dùng hạt đậu xanh sao chép “Càn Long Đại Tạng Kinh” 2.337 trang, dài hơn 3.100 mét…

Phật Giáo Thế Giới
0

Thực tế trong gần một nghìn chín trăm năm, Phật Giáo Trung Quốc đã trải qua nhiều lần hưng suy, nhưng sâu đậm nhất là bốn lần Pháp Nạn. Học giả Vương Chí Bình người Trung Quốc trong tập “Đế Vương Dữ Phật Giáo” đã thuật lại bốn Pháp Nạn, đồng thời phân tích nguyên nhân dẫn khởi, và sự phục hưng sau đó…

NHÂP DIỆT
0

Phật lịch được tính bắt đầu từ khi đức Phật nhập Niết Bàn, chứ không tính từ ngày Phật Đản là ngày Thái Tử Tất Đạt Đa mới vừa đản sanh chứ chưa thành Phật. Điều lý giải này cũng hợp lý và không mấy khó hiểu nhưng có người lại đặt câu hỏi: Vậy thì 80 năm trụ thế và hành đạo của đức Phật tính vào đâu? Nếu thế sao không tính Phật Lịch từ khi ngài thành đạo? Thắc mắc này cũng không hẳn là không có lý…

Phật Giáo Thế Giới
0

Ngày lễ này được gọi là “Chuda Karma Puja” – tạm dịch là ngày lễ Xả nghiệp – xả bỏ nghiệp báo trong quá khứ – hoặc đơn giản hơn là lễ Xuất gia. Tục lệ này không hẳn là tục lệ Phật Giáo, các tín đồ Hindu cũng có lễ Chuda Karma; nhưng riêng với họ Sakya thì có những nghi thức riêng biệt…