Các bài kệ truyền thừa của tông Lâm Tế tại Việt Nam

Các bài kệ truyền thừa của tông Lâm Tế tại Việt Nam

Trong quá trình hình thành và phát triển của Phật Giáo Việt Nam, dòng thiền Lâm Tế đóng một vai trò rất quan trọng. Miền Bắc Việt Nam phần lớn truyền thừa theo dòng Tào Động. Còn miền Trung vào đến miền Nam đều truyền theo tông Lâm Tế…

Tiểu sử Tổ Minh Hải (Sơ Tổ Khai Phái Lâm Tế Chúc Thánh – Việt Nam)

Tiểu sử Tổ Minh Hải (Sơ Tổ Khai Phái Lâm Tế Chúc Thánh – Việt Nam)

Thiền Sư Minh Hải  thế danh Lương Thế Ân, sinh vào giờ Tuất, ngày 28 tháng 6 năm Canh Tuất (1670), nhằm năm Khang Hy thứ 8 triều nhà Thanh tại làng Thiệu An, huyện Đồng An, phủ Tuyền Châu, tỉnh Phước Kiến, Trung Quốc…

Phật Giáo Việt Nam lấy họ THÍCH làm Pháp Danh từ bao giờ?

Phật Giáo Việt Nam lấy họ THÍCH làm Pháp Danh từ bao giờ?

Người tại gia cho đến hàng Sa-di mà lấy họ Thích là một sự kiện tiếm xưng, và cũng nhân y theo chân nghĩa luận giải, những vị nào dù có hình tướng xuất gia mà không giữ theo giới hạnh của bậc xuất gia, mà dùng chữ Thích cũng là tiếm xưng họ Phật…

Phật Giáo Việt Nam: Truyền thừa phái Liễu Quán

Phật Giáo Việt Nam: Truyền thừa phái Liễu Quán

Liễu là hiểu được, Quán tức là quán chiếu, là nhìn cho sâu. Tên hiệu là Liễu Quán, pháp danh là Thật Diệu. Thật là sự thật, Diệu là sáng tỏ, chiếu sáng, sự thật chiếu sáng…

Tiểu sử Tổ Vô Ngôn Thông (Sơ Tổ Khai Phái Vô Ngôn Thông – Việt Nam)

Tiểu sử Tổ Vô Ngôn Thông (Sơ Tổ Khai Phái Vô Ngôn Thông – Việt Nam)

Thiền Sư Vô Ngôn Thông người Quảng Châu, họ Trịnh, xuất gia tu học tại chùa Song Lâm ở Vũ Châu. Ngài tính tình trầm lặng, ít nói, nhưng lại thông tuệ, cái gì cũng mau hiểu, mau biết cho nên thời nhân gọi hiệu Ngài là Vô Ngôn Thông…

Tiểu sử Tổ Khương Tăng Hội (Sơ Tổ Thiền Tông Việt Nam)

Tiểu sử Tổ Khương Tăng Hội (Sơ Tổ Thiền Tông Việt Nam)

Ngài Khương Tăng Hội người nước Khương Cư (Sogdiane). cha mẹ sang Giao Châu buôn bán và sinh Ngài trên đất Giao Chỉ. Ngài mồ côi cha mẹ từ lúc mười tuổi. Sau thời kỳ cư tang, Ngài xuất gia…

Tăng sĩ Ma-ha-kỳ-vực – Một trong những Tăng Sĩ ngoại quốc đầu tiên du nhập Phật Giáo vào Việt Nam

Tăng sĩ Ma-ha-kỳ-vực – Một trong những Tăng Sĩ ngoại quốc đầu tiên du nhập Phật Giáo vào Việt Nam

Ma-ha-kỳ-vực người Tây Trúc, đã vân du khắp các xứ văn minh và mọi rợ, không ở yên ở một nơi nào. Ngài đi từ Tây Trúc (Ấn Độ) đến Phù Nam (Cam Bốt), rồi dọc theo bờ biển, Ngài đến Giao Châu (Việt Nam) về Quảng Châu (Trung Hoa)…

Sa-môn Mâu Bác (Mâu Tử) – Một trong những Phật Tử ngoại quốc đầu tiên tu học theo đạo Phật và truyền bá Phật Giáo tại Việt Nam

Sa-môn Mâu Bác (Mâu Tử) – Một trong những Phật Tử ngoại quốc đầu tiên tu học theo đạo Phật và truyền bá Phật Giáo tại Việt Nam

Mâu Bác – thường được gọi và tự xưng là Mâu Tử (牟 子) – sinh vào khoảng những năm 165-170 và mất năm nào không rõ. Cũng có tài liệu ghi: Mâu Tử tên Dung, tự Tử Bác, nên có nơi gọi là Mâu Bác, người Việt…

Tiểu sử Đại Sư Thần Tú – Thiền Tông Bắc Truyền Trung Hoa đời thứ nhất

Tiểu sử Đại Sư Thần Tú – Thiền Tông Bắc Truyền Trung Hoa đời thứ nhất

Đại Sư Thần Tú vốn họ Lý, người Uất Thị, Trần Lưu (hiện là phía nam huyện Uất Thị, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc). Thuở thiếu niên, ông là nho sinh, ăn học ở Giang Nam, làu thông kinh sử sách kiêm cả Lão, Trang…

Ngũ Tổ Thiền Tông Trung Hoa: Tổ Hoằng Nhẫn

Ngũ Tổ Thiền Tông Trung Hoa: Tổ Hoằng Nhẫn

Sư họ Châu, quê ở Châu Kỳ thuộc huyện Huỳnh Mai. Thuở nhỏ, Sư thông minh, xinh đẹp. Có ông thầy xem tướng khen rằng: “Đứa bé nầy có đầy đủ tướng tốt, chỉ thua Phật bảy tướng thôi”…

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ

  • @ Bài đọc nhiều nhất