Browsing: Huyền sử

Việt Sử Tiêu Án
0

Việt Sử Tiêu Án (Từ Hồng Bàng đến nội thuốc nhà Minh)- Soạn giả: Ngọ Phong Ngô Thời Sỹ – Ngô Gia Văn Phái – 1775 (Thế kỷ thứ XVIII). Dịch giả: Hội Việt Nam Liên Lạc Văn Hóa Á Châu (1960) – Nhóm Công Đệ, Doãn Vượng, Lê Bắc thực hiện ấn bản điện tử năm 2001.

Lĩnh Nam Chích Quái
0

LĨNH NAM CHÍCH QUÁI TRUYỆN – Trần Thế Pháp.
Dịch bản A. 33 của Thư Viện Khoa Học Xã Hội. (Bản A. 33: Là bản chính đã dùng để phiên dịch sách Lĩnh Nam Chích Quái xuất bản năm 1960. Bản này chép lại từ một bản cũ đề năm Chính Hòa thứ 18 (1697), có 2 quyển, gồm 22 truyện. Ghi các tên người: Trần Thế Pháp (biên tập), Vũ Quỳnh (hiệu đính), Kiều Phú (san dịch).