Trang chủ » Quốc hồn Việt » Huyền sử

Phủ Biên Tạp Lục

Việt Sử Tiêu Án

Việt Sử Tiêu Án

Việt Sử Tiêu Án (Từ Hồng Bàng đến nội thuốc nhà Minh)- Soạn giả: Ngọ Phong Ngô Thời Sỹ – Ngô Gia Văn Phái – 1775 (Thế kỷ thứ XVIII). Dịch giả: Hội Việt Nam Liên Lạc Văn Hóa Á Châu (1960) – Nhóm Công Đệ, Doãn Vượng, Lê Bắc thực hiện ấn bản điện tử năm 2001.

Lĩnh Nam Chích Quái

Lĩnh Nam Chích Quái

LĨNH NAM CHÍCH QUÁI TRUYỆN – Trần Thế Pháp.
Dịch bản A. 33 của Thư Viện Khoa Học Xã Hội. (Bản A. 33: Là bản chính đã dùng để phiên dịch sách Lĩnh Nam Chích Quái xuất bản năm 1960. Bản này chép lại từ một bản cũ đề năm Chính Hòa thứ 18 (1697), có 2 quyển, gồm 22 truyện. Ghi các tên người: Trần Thế Pháp (biên tập), Vũ Quỳnh (hiệu đính), Kiều Phú (san dịch).

Việt Điện U Linh Tập

Việt Điện U Linh Tập

– Tác phẩm: Việt Điện U Linh Tập.
– Tác giả: Lý Tế Xuyên.
– Dịch giả: Lê Hữu Mục.

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ

  • @ Bài đọc nhiều nhất

Ngày 17.9.ÂL Kỷ Hợi - 15/10/2019

KỶ NIỆM HÚY NHẬT

CỐ HÒA THƯỢNG

THÍCH THIỆN MINH

(1922 - 1978)

Nguyên Quyền Viện Trưởng Viện Hóa Đạo.
Nguyên Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo.
Nguyên Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất