Đại Việt Sử Ký Toàn Thư – Trọn bộ

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư là một thành tựu của nền văn hóa Đại Việt. Nó là một công trình biên soạn lịch sử đồ sộ của nhiều nhà sử học nổi tiếng của nước ta, từ Lê Văn Hưu đời Trần, qua Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên, đến Phạm Công Trứ, Lê Hy đời Lê…

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Quá trình biên soạn & tác giả

Bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư còn lại đến ngày nay là một bộ Quốc Sử lớn, có giá trị, lần đầu tiên được khắc in toàn bộ và công bố vào năm Đinh Sửu, niên hiệu Chính Hòa thứ 18, triều Lê Hy Tông, tức năm 1697…

Giới thiệu bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư

Một dân tộc có nền văn hóa lâu đời bao giờ cũng trọng thị, giữ gìn, coi như thiêng liêng những di tích của nó, đặc biệt là dấu tích của những sự nghiệp anh hùng và vinh quang của ông cha, nòi giống; những gì nhắc lại những kỳ công của các bậc tiền bối trong cuộc đấu tranh vì tự do, độc lập, vì đời sống ấm no, hạnh phúc của các thế hệ đã qua. Về phương diện ấy, những cái gọi…