Trang chủ » Quốc hồn Việt » Việt sử » Đại Việt sử ký toàn thư

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư – Bản Kỷ: Quyển IV

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư – Bản Kỷ: Quyển IV

Đại Việt Sử Ký Bản Kỷ Toàn Thư Quyển IV [1a] 1/ Anh Tông Hoàng Đế Tên húy là Thiên Tộ, con đích trưởng của Thần Tông, mẹ là Hoàng hậu họ Lê, sinh tháng 4 năm Bính Thìn, Thiên Chương Bảo Tự thứ 4 [1136], tháng 9 năm Mậu Ngọ [1138] lập làm Hoàng […]

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư – Bản Kỷ: Quyển III

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư – Bản Kỷ: Quyển III

Đại Việt Sử Ký Bản Kỷ Toàn Thư Quyển III [1a] 1/Thánh Tông Hoàng Đế Tên húy là Nhật Tôn, con trưởng của Thái Tông. Mẹ là Kim Thiên Thái Hậu họ Mai, khi trước chiêm bao thấy mặt trăng vào bụng rồi có mang, ngày 25 tháng 2 năm Quý Hợi, Thuận Thiên thứ […]

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư – Bản Kỷ: Quyển II

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư – Bản Kỷ: Quyển II

Đại Việt Sử Ký – Bản Kỷ Toàn Thư: Quyển II [1a]  Kỷ Nhà Lý 1/ Thái Tổ Hoàng Đế Họ Lý, tên húy là Công Uẩn, người châu Cổ Pháp371 Bắc Giang, mẹ họ Phạm, đi chơi372 chùa Tiêu Sơn373 cùng với người thần giao hợp rồi có chửa, sinh vua ngày 12 tháng […]

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư – Bản Kỷ: Quyển I

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư – Bản Kỷ: Quyển I

Đại Việt Sử Ký Bản Kỷ Toàn Thư Quyển I [1a] 1/ Kỷ nhà Đinh Tiên Hoàng Đế Họ Đinh, tên húy là Bộ Lĩnh, người động Hoa Lư, châu Đại Hoàng247 con của Thứ sử châu Hoan Đinh Công Trứ, dẹp yên các sứ quân, tự lập làm đế, ở ngôi 12 năm [968-979], […]

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư – Ngoại Kỷ: Quyển V

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư – Ngoại Kỷ: Quyển V

Đại Việt Sử Ký Ngoại Kỷ Toàn Thư Quyển V [1a] 1/ Kỷ Thuộc Tùy Đường Quý Hợi, [603], (Tùy Nhân Thọ năm thứ 2). 158 Lưu Phương bắt được tướng cũ của Hậu Nam Đế, cho là gian ác, đều chém cả. Ất Sửu, [605], (Tùy Dạng Đế Quảng, Đại Nghiệp năm thứ 1). […]

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư – Ngoại Kỷ: Quyển IV

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư – Ngoại Kỷ: Quyển IV

Đại Việt Sử Ký Ngoại Kỷ Toàn Thư Quyển IV [1a] 1/ Kỷ Thuộc Ngô, Tấn, Tống, Tề, Lương: Đinh Mùi, [227], (Hán Kiến Hưng năm thứ 5; Ngô Hoàng Vũ năm thứ 6), Vua Ngô nghe tin Sĩ Nhiếp mất, thấy Giao Châu ở xa cách, mới chia từ quận Hợp Phố trở về […]

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư – Ngoại Kỷ: Quyển III

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư – Ngoại Kỷ: Quyển III

Đại Việt Sử Ký Ngoại Kỷ Toàn Thư Quyển III [1a] Kỷ Thuộc Tây Hán Tân Mùi, [110 TCN], (Hán Nguyên Phong năm thứ 1). Nước Việt ta đã thuộc về nhà Hán. Nhà Hán cho Thạch Đái làm Thái Thú 9 quận. (Chế độ nhà Hán lấy châu lãnh quận, trừ hai quận Châu […]

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư – Ngoại Kỷ: Quyển II

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư – Ngoại Kỷ: Quyển II

Đại Việt Sử Ký Ngoại Kỷ Toàn Thư  Quyển II Kỷ Nhà Triệu38 1/ Vũ Đế Ở ngôi 71 năm [207 – 136 TCN], thọ 121 tuổi [256 – 136 TCN]. Họ Triệu, nhân lúc nhà Tần suy loạn, giết trưởng lại Tần, chiếm giữ đất Lĩnh Nam, xưng đế, đòi ngang với nhà Hán, […]

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư – Ngoại Kỷ: Quyển I

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư – Ngoại Kỷ: Quyển I

[1a] Triều Liệt Đại Phu, Quốc Tử Giám Tư Nghiệp, Kiêm Sử Quan Tu Soạn, Thần Ngô Sĩ Liên Biên Xét: Thời Hoàng Đế dựng muôn nước, lấy địa giới Giao Chỉ về phía Tây Nam, xa ngoài đất Bách Việt. Vua Nghiêu sai Hy thị1 đến ở Nam Giao2 để định đất Giao Chỉ […]

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Tác giả – Tác phẩm – Mục lục

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Tác giả – Tác phẩm – Mục lục

QUÁ TRÌNH BIÊN SOẠN VÀ TÁC GIẢ Bộ Đại Việt sử ký toàn thư còn lại đến ngày nay là một bộ Quốc sử lớn, có giá trị, lần đầu tiên được khắc in toàn bộ và công bố vào năm Đinh Sửu, niên hiệu Chính Hoà thứ 18, triều Lê Hy Tông, tức năm […]

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ

  • @ Bài đọc nhiều nhất