Giới thiệu bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư

Giới thiệu bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư

Một dân tộc có nền văn hóa lâu đời bao giờ cũng trọng thị, giữ gìn coi như thiêng liêng những di tích của nó, đặc biệt là dấu tích của những sự nghiệp anh hùng và quang vinh của ông cha, nòi giống, những gì nhắc lại những kỳ công của các bậc tiền […]