Lam Sơn Thực Lục

Lam Sơn Thực Lục

Lam Sơn Thực Lục – Soạn giả: Nguyễn Trãi; Lê Lợi đề tựa -1431 (Thế kỷ XV). Dịch giả: Bảo Thần – 1944. nhóm Công Đệ, Tuyết Mai, Doãn Vượng, Lê Bắc thực hiện ấn bản điện tử năm 2001.