Browsing: Quốc triều chánh biên

Quốc triều chánh biên
0

Quốc Triều Chánh Biên Toát Yếu – Soạn giả: Tổng Tài Qốc Sử Quán CAO XUÂN DỤC; Dịch giả: Quốc Sử Quán Triều Nguyễn – Nhóm Ngiên Cứu Sử Địa Việt Nam xuất bản 1972. (Từ Niên hiệu Gia Long – 1778 đến niên hiệu Đồng Khánh – 1885).