Browsing: Quốc Triều Chánh Biên Toát Yếu

Việt sử
0

Quốc Triều Chánh Biên Toát Yếu là quyển lịch sử nói về vương triều nhà Nguyễn từ thời Chúa Tiên Nguyễn Hoàng vào Nam cho đến khi Vua Thành Thái lên ngôi năm 1889 do quan đại thần Tổng Tài Quốc Sử Quán Cao Xuân Dục chủ biên vào năm 1908, thế kỷ XX…