Trang chủ » Quốc hồn Việt » Văn hóa Việt » Chữ Việt - Tiếng Việt

Chữ “VIỆT” của Dân Tộc Việt hàm nghĩa là gì?

Chữ “VIỆT” của Dân Tộc Việt hàm nghĩa là gì?

Trước chữ Hán, các dân tộc ở vùng đất mà ngày nay là Trung Quốc đều có chữ viết của mình, ví như người Bách Việt (trong đó có bao hàm Lạc Việt và Âu Việt, chính là tổ tiên của người Việt ngày nay) cũng có chữ viết riêng của mình. Chữ của người Việt cổ đến nay vẫn còn được lưu lại trên một số di tích…

Huyền Trang, Huyền Tráng hay Huyền Tảng?

Huyền Trang, Huyền Tráng hay Huyền Tảng?

Huyền Trang có ảnh hưởng không nhỏ đến Phật Giáo Trung Quốc, Việt Nam, Nhật và Hàn Quốc. Sư Huyền Trang đã dịch nhiều bộ kinh và luận Phật Giáo từ tiếng Phạn qua tiếng Hán, đưa Phật Giáo gần đến nguồn Ấn Độ nguyên thủy hơn so với nhiều kinh dịch sai sót nhưng rất phổ thông vào thời trước (và cho đến ngay cả bây giờ)…

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ

  • @ Bài đọc nhiều nhất